บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การแก้ไขโครงการ / แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
หัวข้อ ตอบ ดู ตั้งโดย ล่าสุด
BOI ว่าจ้างในเขต EPZ 1 345 GUEST 11 พฤษภาคม 2561, 10:51:04
โดย ADMIN
ชื้อช้ินส่วนจากที่อื่น มาประกอบกับผลิตภัณท์ที่ได้รับการส่งเสริม 1 510 Chanya23 12 มกราคม 2561, 17:29:21
โดย ADMIN
ผลิตภัณฑ์ไม่ครบขั้นตอนการผลิต 2 1,374 SANIC2015 4 กันยายน 2560, 16:35:53
โดย SANIC2015
กรรมวิธีการผลิตนำเครื่องจักรและวัตถุดิบไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต 2 929 Planning 28 มีนาคม 2560, 09:13:53
โดย Planning
ขั้นตอนการขอแก้ไขโครงการ  (Multiple pages 1 2) 23 6,537 mitsuwa 7 กันยายน 2559, 14:52:53
โดย ADMIN
การขอแก้ไข/เพิ่มกรรมวิธีการผลิต 11 3,034 yada 9 กันยายน 2558, 15:24:08
โดย ADMIN
การขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิต เกี่ยวกับชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป 3 1,874 mitsuwa 5 มิถุนายน 2558, 08:24:07
โดย ADMIN
แก้ไขโครงการ/ขอเพิ่มขั้นตอนการผลิต 1 1,138 ratchee 25 พฤษภาคม 2558, 12:02:40
โดย ADMIN
ขั้นตอนการแก้ไขโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 6 2,875 VSTH 24 เมษายน 2558, 08:48:04
โดย fndt
ซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกับผลิตภัณฑ์และจำหน่าย 1 1,961 GUEST 25 ธันวาคม 2556, 23:33:19
โดย ADMIN
การนำเข้าชิ้นส่วนไม่เกิน 10% ของปริมาณการผลิตจริง 9 5,829 GUEST 25 ธันวาคม 2556, 22:18:19
โดย ADMIN
การผลิตสินค้าไม่ครบขั้นตอน 3 2,833 GUEST 25 ธันวาคม 2556, 22:00:52
โดย ADMIN
การนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป 7 6,130 GUEST 25 ธันวาคม 2556, 18:38:34
โดย ADMIN
การผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ในโครงการ 1 1,798 GUEST 25 ธันวาคม 2556, 11:28:55
โดย ADMIN

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการตั้งกระทู้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด