บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การแก้ไขโครงการ / แก้ไขกรรมวิธีการผลิต / ซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกับผลิตภัณฑ์และจำหน่าย
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 23:23:30 (310 สัปดาห์ ก่อน)
Top
ทางบริษัทเป็น BOI ผลิตยางรถยนต์ และมีโครงการจะนำเข้ายางในรถยนต์
1. นำเข้ามาเพื่อประกอบกับยางรถยนต์เพื่อส่งออก และ
2. นำเข้าขายโดยไม่ประกอบ (เหมือนซื้อมาขายไป)

คำถามคือ
1. กรณีที่เอาไปประกอบกับยางซึ่งได้รับส่งเสริมอยู่เดิม ทางบริษัทต้องไปเพิ่มกรรมวิธีการผลิตใหม่หรือไม่
2. กรณีที่ขายไปเลย ต้องทำอย่างไร ใช้เป็นชำระภาษีเข้ามาแล้วขายได้หรือไม่ หรือต้องแก้ไขโครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยชี้แนะด้วย
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 23:33:19 (310 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
1. กรณีที่ได้รับส่งเสริมผลิตยางรถยนต์อยู่แล้ว หากจะนำเข้ายางใน เพื่อประกอบกับยาง และจำหน่าย
- สามารถแก้ไขกรรมวิธีผลิต เพื่อเพิ่มขั้นตอนการประกอบเข้ากับยางใน
- ควรยื่นแก้ไขเป็นว่า "บางส่วนประกอบเข้ากับยางใน" คือบางรุ่นจะมียางในก็ได้ บางรุ่นไม่มีก็ได้ จะได้คล่องตัวกว่า

2. การนำเข้ายางใน เพื่อจำหน่ายในซื้อมาขายไป
- ทำไม่ได้ เนื่องจากไม่ตรงกับกิจการที่ได้รับส่งเสริม
- และหากเป็นบริษัทต่างชาตถือหุ้นข้างมาก ยิ่งทำไม่ได้ เนื่องจากขัดกับ พรบ.ประกอบธุรกิจต่างด้าว

ทางออกคือ
1. ยื่นขอรับส่งเสริมเป็นโครงการขยาย ในข่ายกิจการ IPO (รายละเอียดดูในหัวข้อ IPO) หรือ
2. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว จากกรมพัฒนาธุรกิจ

หากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข IPO ได้ การยื่นขอส่งเสริมในข่าย IPO จะง่ายกว่าขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด