GUEST โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 10:24:12 (74 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีบริษัท A ซึ่งได้รับการส่งเสริม BOI ได้ว่าจ้าง บริษัท B ซึ่งอยู่ในเขต EPZ เพื่อทำการชุบสินค้าได้ไหมค่ะ

บริษัท STAN....

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 10:51:04 (74 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1.หากกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับการส่งเสริม ได้รับอนุญาตให้นำวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนไปทำการว่าจ้างผลิต

บริษัทก็สามารถนำวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนนั้นๆ ไปทำการว่าจ้างผลิตนอกโรงงานได้

2.กรณีนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิตที่ต่างประเทศ หรือในเขต EPZ / Free Zone

หากกรรมวิธีการผลิตได้รับอนุญาตให้มีการนำวัตุดิบ/ชิ้นส่วนไปว่าจ้างผลิต ก็สามารถดำเนินการได้

แต่จะมีปัญหาคือวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนที่นำกลับเข้ามา จะมีอากรขาเข้า

ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น

2.1 ชำระภาษีอากรวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนที่นำกลับเข้ามา

2.2 ทำใบสุทธินำกลับ เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนที่นำกลับเข้ามา แต่จะมีภาษีอากรในส่วนค่าว่าจ้าง

2.3 แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ในบัตรส่งเสริม
ซึ่งเมื่อส่งชิ้นส่วนไปว่าจ้างผลิต ให้ทำในลักษณะการจำหน่ายสินค้า และเมื่อนำกลับเข้ามาให้ทำในลักษณะการนำเข้าวัตถุดิบ
แต่จะต้องปรึกษากับ จนท BOI ก่อนว่าจะพิจารณาอนุญาตให้ได้หรือไม่ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด