SANIC2015 โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560, 13:33:02 (110 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตฯ บริษัทฯได้รับการส่งเสริมฯ ลงทุนในกิจการ ผลิต Telecommunication Parts ประเภท 5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนและหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้(ได้มีการขอแก้ไขโครงการแล้ว และเปิดดำเนินการแล้ว เมื่อเดือน กุมภาพันธ 2560) คือ

- ขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกตามรูปแบบและขนาดที่กำหนดและหรือต้องการโดยบางส่วนนำแม่พิมพ์พร้อมวัตถุดิบไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต

- ตัดตกแต่งของบางส่วนนำไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต

- นำเข้าชิ้นส่วนพลาสติกอื่น (ทั้งในประเทศและนอกประเทศ)

- ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น Plate, Spring,Split Sleeve และ Sleeve เป็นต้น

- ตรวจสอบ บรรจุ เตรียมจำหน่าย

คำถาม  ถ้าบริษัทฯ นำชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปแล้ว จากในประเทศและต่างประเทศ  แล้วนำมาประกอบเป็นชิ้นงานและหรือผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ โดยไม่มีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก ( นำเข้าชิ้นส่วน ประกอบ ตรวจสอบ บรรจุ เตรียมจำหน่าย) บริษัทฯ สามารถทำได้หรือไม่ครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560, 12:52:30 (110 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติ ตามที่บริษัทแจ้งมา คือ

-  ขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก โดยบางส่วนจะนำแม่พิมพ์ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต

- นำเข้าชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ

- ประกอบเข้าด้วยกัน

กรณีนี้อาจตีความได้ 2 ความหมาย คือ

1. ชิ้นส่วนพลาสติกที่จะผลิตขึ้นเอง อาจมีหลายชิ้น โดยบางชิ้นอาจนำแม่พิมพ์ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต
---> กรณีนี้ สินค้าที่บริษัทจะผลิต จะต้องมีชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตขึ้นเองรวมอยู่ด้วยเสมอ

2. สินค้าบางโมเดล อาจไม่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเอง แต่จะนำแม่พิมพ์ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิตให้ผลิตให้
---> กรณีนี้ สินค้าที่บริษัทผลิตบางรุ่น/บางส่วน อาจไม่ต้องมีชิ้นส่วนพลาสติกที่บริษัทผลิตขึ้นเองก็ได้

---------------------------------------------------

กิจการอิเล็กทรอนิกส์ เดิมให้การส่งเสริมโดยไม่กำหนดมูลค่าเพิ่ม คือจะเป็นเพียงการประกอบก็ได้

ความเห็นของแอดมิน คิดว่าควรตีความตามข้อ 2

---------------------------------------------------

หากบริษัทต้องการผลิตสินค้า โดยบางรุ่นจะเป็นเพียงการประกอบ
และเห็นว่ากรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติไม่ชัดเจน
อาจทำหนังสือขอให้ BOI ยืนยัน
หรือจะขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิตให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นก็ได้

แต่เบื้องต้น ควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ BOI ที่รับผิดชอบโครงการของบริษัทก่อนครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560, 16:35:53 (110 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด