บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การแก้ไขโครงการ / แก้ไขกรรมวิธีการผลิต / การขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิต เกี่ยวกับชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป
mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558, 11:53:28 (227 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้รับการส่งเสริมประเภทกิจการ 6.9

การตอบรับมติ ของ BOI
Resolutions approved of BOI for Manufacturing Processes
1. Injection plastic part (Main Process)
(นำเม็ดพลาสติกผ่านเครื่องฉีดพลาสติก ตามรูปแบบที่ต้องการ)
2. Cut plastic part
(ตัดชิ้นงานพลาสติกตามรูปแบบที่ต้องการ)
3. Assembly plastic with metal some part coationg, some part screen
(ประกอบชิ้นงานกับโลหะ บางส่วนพิมพ์ บางส่วนพ่นสี)
4. Inspection and Packing
(ตรวจสอบ และ บรรจุ)

มีคำถามดังนี้

1. บริษัทสามารถขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิตโดย ซื้อชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป A และ B เพื่อนำมาประกอบกันได้หรือไม่

A คือชิ้นส่วนพลาสติกที่มีการพ่นสี

B คือชิ้นส่วนพลาสติกที่มีการชุบโคเมี่ยม ซึ่งบริษัทไม่มีกรรมวิธี การชุบโคเมี่ยม

 

2. บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบ อย่างเช่นสีสำหรับพ่นชิ้นส่วนพลาสติก และขายได้หรือไม่

ซื้อภายในประเทศไม่ใช้สิทธิทางด้านBOI และขายภายในประเทศไม่ใช้สิทธิด้านBOI เช่นกัน

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558, 14:41:13
ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558, 14:49:40 (227 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เป็นคำถามต่อเนื่องจากที่เคยถามไว้ไม่ใช่หรือครับ หากเป็นเรื่องเดิม ขอความร่วมมือไม่ตั้งเป็นกระทู้ใหม่นะครับ

1. กิจการ 6.9 ต้องเป็นการฉีดพลาสติกขึ้นเอง

หากจะแก้ไขกรรมวิธี เพื่อนำชิ้นส่วนพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปแล้วมาประกอบ ไม่น่าจะได้รับอนุญาต

2. การจะซื้อวัตถุดิบเช่น สี มาขาย ไม่ได้ครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558, 19:25:58 (227 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ต้องขอโทษด้วยค่ะ เนื่องจากสับสนค่ะ คือมีสอบถามกับเจ้าหน้าที่ BOI ที่แหลมฉบังมา ทางเจ้าหน้าที่บอก ถ้าซื้อมาโดยไม่ใช้สิทธิ์ BOI ก็สามารถขายได้แบบ Non BOI

ส่วนในเรื่องของ ชิ้นส่วนพลาสติก ก้อสอบถาม เจ้าหน้าที่BOI ของบริษัทที่ลาออกไป พี่เขาบอกว่ามีขอแก้ไขโครงการของนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป โดยมีเงื่อนไขจำนวนและเวลา พออนุมัตก้อจัดทำ MML และ สูตรเพื่อตัดบัญชีค่ะ

สับสนมากค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558, 08:24:07 (227 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

โอเคครับ ถ้าอย่างนั้นใจเย็นๆ ถามตอบให้จบเป็นเรื่องๆนะครับ

1. การซื้อวัตถุดิบมาจำหน่าย

- ไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม จึงไม่สามารถดำเนินการภายใต้โครงการได้

- หากบริษัทจะดำเนินการ จะถือเป็นกิจการส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริม ซึ่งต้องไม่ใช้สิทธิประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นจาก BOI ไม่ว่าจะเป็น การยกเว้นภาษีเงินได้ การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ หรือแม้แต่การใช้ที่ดินที่ถือครองโดยกรรมสิทธิ BOI ก็ตาม หากจะมีการใช้ที่ดินที่ถือครองโดยสิทธิ BOI ในการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมนี้ (เช่น เพื่อเก็บสต็อกสีที่ซื้อมาก่อนจำหน่าย) ก็ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ไม่ได้รับส่งเสริม ใหถูกต้องด้วย

- กิจการซื้อมาเพื่อขายไป เป็นธุรกิจบริการ ซึ่งบริษัทต่างชาติจะประกอบกิจการนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักบริหารการประกอบธุรกิจต่างด้าว จึงต้องเคลียร์ประเด็นนี้ให้เสร็จก่อนครับ

2. การซื้อชิ้นส่วนพลาสติกกึ่งสำเร็จรูปมาใช้ในโครงการ

- โครงการที่ได้รับส่งเสริม สามารถขอผ่อนผันกรรมวิธีการผลิตเพื่อนำชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในการผลิต "เป็นการชั่วคราว" ได้ ตามเหตุผลและความจำเป็น

- กรณีที่นำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปมาใช้ในโครงการ "ไม่เกิน 10% ของปริมาณผลิตจริงในแต่ละปี" สามารถขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิต "เป็นการถาวร" ได้ แต่ต้องควบคุมปริมาณนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปให้ไม่เกินที่กำหนด

- บางโครงการอาจเปิดกว้างให้สามารถผลิตชิ้นส่วนเองก็ได้ หรือนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปก็ได้ โดยไม่กำหนดปริมาณชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปที่จะนำเข้า แต่กรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ในอดีตไม่กำหนดเงื่อนไขมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

- กิจการประเภท 6.9 ผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วน ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% จึงจะให้การส่งเสริมได้ ขั้นตอนการฉีดพลาสติกจึงเป็นสาระสำคัญของโครงการ ไม่ทำไม่ได้ แต่อาจขอผ่อนผันนำเข้าชิ้นส่วนพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปได้ หากไม่ทำให้มูลค่าเพิ่มของโครงการต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะให้ส่งเสริม

- หากบริษัทต้องการนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป ก็ยื่นแก้ไขโครงการ เพื่อขอแก้ไขกรรมวิธีผลิต แต่หากเคยได้รับอนุมัติแก้ไขโครงการเพื่อนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปแล้ว ก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาเล่าให้ฟังด้วย จะได้ตอบได้ถูกครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด