mitsuwa โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558, 09:53:57 (229 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีแก้ไขกรรมวิธีการผลิต

บริษัทได้รับการส่งเสริมประเภทกิจการ6.9 ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์

โดยมีกรรมวิธีการผลิตดังนี้ค่ะ

1. นำเม็ดพลาสติกผ่านเครื่องฉีดพลาสติก ตามรูปแบบที่ต้องการ
2. ตัดชิ้นงานพลาสติกตามรูปแบบที่ต้องการ
3. ประกอบชิ้นงานกับโลหะ บางส่วนพิมพ์ บางส่วนพ่นสี
4. ตรวจสอบ และ บรรจุ

ปัจจุบันบริษัทมีความต้องการจะส่งชิ้นงานที่บริษัทผลิตโดยการฉีด บางส่วนส่งไปพ่นสี ยังบริษัท C และจะซื้อกลับมาบางส่วน พิมพ์ , ประกอบ และบรรจุส่งขาย บางส่วน พิมพ์ และ บรรจุส่งขายเลย กรณีนี้รบกวนขอคำแนะนำในการขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิตด้วยค่ะ

และในการสั่งซื้อ หรือ นำเข้าชิ้นส่วนเพื่อมาประกอบนอกจากโลหะ ที่ระบุในมติแล้ว
บริษัทยังมีรายการต่อไปนี้ด้วย

สายยาง, ฟองน้ำ, เทปกาว, ชิ้นส่วนพลาสติก, สปิง, สกรู, แผ่นฟิล์ม

อย่างนี้ต้องขอแก้ไขด้วยหรือไม่

ขอบคุณมากค่ะ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 11:36:08
mitsuwa โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 10:59:07 (229 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ในการกรอกแบบฟอร์บในหัวข้อ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ต้องใส่ปีล่าสุดที่ผ่านมา กี่ปีค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 11:50:47 (229 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ตอบเรื่องแก้ไขกรรมวิธีผลิต

1. บริษัทมีขั้นตอน "บางส่วนพ่นสี" อยู่ในขั้นตอนที่ 4 อยู่แล้ว แต่ที่สอบถามมา น่าจะหมายถึงจะขอนำชิ้นส่วนที่ฉีและตัดเสร็จ ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไปว่าจ้างพ่นสีด้วย

- สามารถแก้ไขกรรมวิธีเพื่อให้มีการว่าจ้างพ่นสีได้ด้วย

- อาจขอแก้ไขขั้นตอนที่ 2 เป็น "ตัดชิ้นส่วนพลาสติกตามรูปแบบที่ต้องการ บางส่วนนำไปว่าจ้างพ่นสี"

2. การว่าจ้างไม่ใช่การขาย ชิ้นงานยังเป็นของเรา ไม่ต้องใช้คำว่า "ซื้อกลับมา"

3. ชิ้นส่วนที่ว่าจ้างพ่นสี จะนำกลับมาประกอบกับชิ้นงานโลหะตามขั้นตอนที่ 3 ต่อไป ใช่หรือไม่

- หากใช่ ก็แก้ไขเฉพาะขั้นตอนที่ 2 ส่วนขั้นตอนอื่น ไม่น่าจะต้องแก้ไขอะไร

- หากไม่ใช่ ก็สรุปกรรมวิธีที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน และบรรยายในคำขอแก้ไขโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจอย่างถูกต้อง

4. ขั้นตอนที่ 3 ระบุว่าให้ "ประกอบชิ้นงานกับโลหะ" ก็ต้องประกอบกับโลหะ

- หากจะประกอบกับชิ้นส่วนอื่น ก็ต้องแก้ไขกรรมวิธีผลิตให้ครอบคลุม เช่น "ประกอบชิ้นงานกับชิ้นส่วนโลหะ หรือชิ้นส่วนอื่น เช่น สายยาง ฟองน้ำ เทปกาว เป็นต้น" ครับ

5. ข้อมูลผลประกอบการที่ผ่านมา ปกติควรกรอก 3 ปี ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 11:51:49
mitsuwa โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 13:01:39 (229 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ขออธิบายเพิ่มเติมค่ะ เกี่ยวกับชิ้นส่วนที่พ่นสียังบริษัทอื่น

1.ขอยกตัวอย่างน่ะค่ะ

บริษัท A ฉีดงาน และขายไปยังบริษัท B

บริษัทB นำไปพ่นสี และขายคืนให้บริษัท A

ในลักษณะถือเป็นการว่าจ้างหรือเปล่าค่ะ

 

2. ในบัญชีปริมาณสต๊อก (MML) มีบางกรุ๊ปเป็น ชิ้นส่วนพลาสติก (เช่นปุ่มกดพลาสติก)ที่บริษัทนำเข้ามาเพื่อประกอบกับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท(หน้ากากเครื่องเสียงรถยนรต์)

อย่างนี้เราต้องขอแก้ไขเป็นกรณีนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปด้วยหรือไม่ค่ะ

 

แก้ไขโดย mitsuwa เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 13:11:49
ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 13:30:34 (229 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

1. หากมีการขายไป แล้วซื้อกลับมา

- ไม่เป็นการว่าจ้าง เพราะสินค้าเปลี่ยนความเป็นเจ้าของไปแล้ว

- หากใช้วิธีนี้จะมีปัญหาคือจะไม่ตรงกับกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติ คือมีการจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และมีการซื้อชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปมาใช้ในโครงการ

- ปกติควรเป็นการว่าจ้าง คือ A จ่ายเงินค่าจ้างพ่นสีให้ B ไม่ใช่การขายไปแล้วซื้อกลับ

2. ดูจากกรรมวิธีการผลิตที่บริษัทแจ้งมา มีแต่ขั้นตอนการประกอบกับชิ้นส่วนโลหะเท่านั้น

ดังนั้น การได้รับอนุมัติรายการ "ชิ้นส่วนพลาสติก (เช่น ปุ่มกด)" อยู่แล้วใน MML จึงไม่น่าจะถูกต้อง

กรณีนี้จะเข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่โดยตรงว่า ควรแก้กรรมวิธีการผลิตให้เป็นอย่างไร จะได้ครอบคลุมรายการวัตถุดิบที่ต้องการได้ครบ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558, 16:06:04 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

 

บริษัทซื้อวัตถุดิบ BOI แล้วฉีดขายไปให้A เพื่อพ่นสีแบบ Non BOI

ซื้อกลับมาแบบ Non BOI

และขายให้C แบบ BOI

เช่นนี้ผิดเงื่อนไขหรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558, 16:19:05 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

คุณ mitsuwa ถามแบบนี้ ตอบลำบากนะครับ

มันต่อจากคำถามไหน หรือเริ่มถามใหม่ หรืออะไรอย่างไร

ถ้าจะถามว่าผิดเงื่อนไขไหม ต้องบอกเงื่อนไขในบัตรให้ครบก่อน แล้วจึงบอกว่าจะทำสิ่งที่แตกต่างจากบัตรส่งเสริมอย่างไร

จึงจะให้คำตอบได้

การตอบคำถาม ผู้ตอบไม่สามารถย้อนกลับไปดูข้อเท็จจริงในคำตอบเก่าๆได้ แล้วคิดเองเออเองว่า คงจะต่อเนื่องกัน

ดังนั้น ขอให้ผู้ถาม ตั้งคำถามให้สมบูรณ์ด้วยครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558, 08:13:24 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

บริษัทได้รับการส่งเสริมประเภทกิจการ6.9 ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์

โดยมีกรรมวิธีการผลิตดังนี้ค่ะ

1. นำเม็ดพลาสติกผ่านเครื่องฉีดพลาสติก ตามรูปแบบที่ต้องการ
2. ตัดชิ้นงานพลาสติกตามรูปแบบที่ต้องการ
3. ประกอบชิ้นงานกับโลหะ บางส่วนพิมพ์ บางส่วนพ่นสี
4. ตรวจสอบ และ บรรจุ

แต่หากบริษัท A ซื้อวัตถุดิบ(BOI)มาฉีดงานขาย (Non BOI) ไปยังบริษัท B และ Bพ่นสี ขายคืนให้ A เป็น Non BOI และ A นำมาพิมพ์ประกอบขายให้ C เป็น BOI

เช่นนี้ ถือเป็นการซื้อ-ขายชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป จะต้องแก้ไขโครงการอย่างไรค่ะ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558, 13:00:20
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558, 08:41:04 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ประเด็นที่สอบถาม ไม่สามารถทำได้

1. การฉีดชิ้นส่วนและขายเป็น Non-BOI ให้กับ B หมายความว่า A จะไม่ใช้เครื่องฉีดของโครงการ BOI และจะไม่ใช้สิทธิวัตถุดิบ ม.36 ใช่หรือไม่

- ถ้าใช้เครื่องฉีด หรือใช้สิทธิ ม.36 ก็เป็นสินค้า BOI แต่จะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่ผิดเงื่อนไข

2. การซื้อชิ้นส่วนพลาสติกพ่นสี จาก B ทำไม่ได้

- ตามโครงการ A ต้องฉีดพลาสติกเป็นชิ้นส่วนขึ้นเอง ไม่ใช่การซื้อชิ้นส่วนพลาสติกจากผู้อื่น การซื้อชิ้นส่วนพลาสติกจาก B จึงเป็นการผิดเงื่อนไข ไม่ว่า B จะซื้อชิ้นส่วนนั้นมาจาก A หรือไม่ก็ตาม เพราะการซื้อขายทำให้ขาดช่วงกันไปแล้ว

----------------------------------

หาก A จะมีการให้ B พ่นสี

แนะนำให้ใช้วิธีว่าจ้าง โดย A ต้องแก้ไขกรรมวิธีผลิตให้มีการว่าจ้างพ่นสีด้วยครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558, 11:23:40 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

เครื่องฉีดของบริษัททุกเครื่องนำเข้าโดยใช้สิทธิ์ BOI สามารถใช้ผลิตสินค้า Non BOI ได้หรือไม่ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558, 12:07:19 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

เครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิ ม.28, 29 จะต้องใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากโครงการไม่ได้ ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต

คำว่าสินค้า non BOI ไม่ใช่คำที่มีนิยามชัดเจน ไม่แนะนำให้ใช้คำนี้ในการศึกษาหลักเกณฑ์ครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558, 13:28:20 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

เครื่องฉีดของบริษัททุกเครื่องนำเข้าโดยใช้สิทธิ์ BOI สามารถใช้ผลิตสินค้า ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เสียภาษี  (ไม่ได้ใช้สิทธิ์ BOI) ได้หรือไม่ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558, 13:56:21 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

ในการดูบัตรส่งเสริม จะต้องแยกเป็นเรื่องๆคือ

1. เงื่อนไขในการส่งเสริม

- เป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด หากปฏิบัติผิดเงื่อนไข อาจถูกการเพิกถอนสิทธิบางส่วน หรือทั้งหมด หรือเพิกถอนบัตร

2. สิทธิประโยชน์

- เป็นสิ่งที่บริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ หากจะใช้ ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยการใช้สิทธิ (เป็นคนละส่วนกับเงื่อนไขในการส่งเสริม)

-----------------------------------------------

กรณีคุณ mitsuwa

- เครื่องจักรนำเข้ามาโดยใช้สิทธิ BOI

- เงื่อนไขของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริม หน้า 4(?) เงื่อนไขทั่วไป ข้อ 3.2 คือ ต้องใช้เฉพาะกิจการตามบัตรส่งเสริม

สินค้าที่ผลิต จะใช้สิทธิวัตถุดิบหรือไม่ ในกรณีนี้ไม่ใช่ประเด็น 

สินค้าที่จะนำเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิ BOI ไปใช้ผลิต ต้องเป็นสินค้าตามบัตรส่งเสริม ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตตามที่ได้รับส่งเสริมครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558, 11:03:35 (225 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ ในขั้นตอน "ประกอบกับอุปกรณ์โลหะหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่ผลิตในโครงการ หรือประกอบกับชิ้นส่วนพลาสติกที่นำเข้าจากผู้ผลิตรายอื่น"

จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่เพราะ โลหะและชิ้นส่วนอื่น ไม่ได้ผลิตในโครงการ แต่มีการซื้อมาเพื่อประกอบกับชิ้นงานที่ผลิตในโครงการ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558, 12:59:56
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558, 13:11:01 (225 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

คำถามมันเริ่มวนแล้วนะครับ

ขอสรุปเฉพาะหลักการคือ จะต้องผลิตตามกรรมวิธีที่ได้รับส่งเสริม

ดังนั้น ถ้าอ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับส่งเสริม แล้วงง แนะนำให้เข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ BOI ผู้รับผิดชอบโครงการของบริษัท

และถ้ายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ก็ให้ทำหนังสือสอบถามอย่างเป็นทางการ

--------------------------------------------------------------

ผมเข้าใจว่า ที่คุณ mitsuwa พยายามจะสอบถามคือ โครงการนี้ได้รับอนุมัติกรรมวิธีโดยมีขั้นตอนฉีดพลาสติก และนำไปประกอบชิ้นส่วนอื่น (รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกที่ไม่ได้ฉีดขึ้นเอง)

ถ้ากรรมวิธีเขียนอย่างนี้จริงๆ ก็น่าจะถือว่า ขาดความชัดเจน

เพราะจะไม่ทราบว่า ชิ้นส่วนพลาสติกรายการใดควรฉีดขึ้นเอง และรายการใดสามารถซื้อชิ้นส่วนพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปแล้ว มาใช้ได้

อย่างที่เคยแจ้งไปแล้วคือ กิจการหมวด 6.12 ถือว่าการฉีดพลาสติก เป็นสาระสำคัญของโครงการ ดังนั้น จึงต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558, 09:14:51 (200 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

ถ้าได้รับอนุมัติกแก้ไขกรรมวิธีการผลิตแล้ว  ต้องนำบัตร BOI ตัวจริงไปแก้ไขด้วยหรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558, 09:51:25 (200 สัปดาห์ ก่อน)
#16 Top

การแก้ไขกรรมวิธีการผลิต ปกติไม่ต้องนำบัตรส่งเสริมไปติดต่อแก้ไข
เนื่องจากในบัตรส่งเสริมเดิม ก็ไม่ระบุกรรมวิธีการผลิตอยู่แล้ว
(กรรมวิธีการผลิตจะระบุในหนังสือแจ้งมติการให้ส่งเสริม)

แต่กรณีที่มีการแก้ไขกรรมวิธีผลิต พร้อมกับแก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ
ต้องนำบัตรส่งเสริมไปติดต่อแก้ไข

วิธีตรวจสอบ ให้ดูจากหนังสือแจ้งมติอนุมัติให้แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
หากไม่มีข้อความระบุให้นำบัตรส่งเสริมไปแก้ไข ก็ไม่ต้องนำไปแก้ไขครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558, 16:21:25 (200 สัปดาห์ ก่อน)
#17 Top

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558, 09:46:39 (199 สัปดาห์ ก่อน)
#18 Top

ยินดีครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559, 08:31:07 (168 สัปดาห์ ก่อน)
#19 Top

ขออนุญาติสอบถามเพิ่มเติมนะคะ

และถ้าในกรณีกรรมวิธีการผลิตแบบเดิม มีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอนตามด้านล่างนี้ แต่ใช้กระบวนการละเครื่อง

1. Cutting

2. Grinding

3. Forming

4. Packing

ถ้าในอนาคตข้างหน้า จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เพื่อที่จะสามารถ ทำกระบวนการที่1และ3 ออกมาเป็นชิ้นงานได้ในเครื่องเดียวกัน

จำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขโครงการหรือไม่คะ

 

 

ขอบคุณมากค่ะ

New Gen

<< ก่อนหน้า       1 | 2       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด