บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / อื่นๆ / เช่าอาคารเพื่อดำเนินธุรกิจ
GUEST โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 09:46:51 (106 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ได้ก่อสร้างโรงงานใหม่ โดยใช้วิธีเช่าอาคาร ปกติอาคารที่เช่าต้องไปจดทะเบียนประกอบอุสาหกรรมโรงงาน

คำถาม

1.การดำเนินธุรกิจ เช่นการผลิต ต้องดำเนินอยู่ในเขตที่เช่าเท่านั้นใช่หรือไม่

2.กรณีกระบวนการผลิต อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่เช่าและจดทะเบียนประกอบอุตสหกรรมโรงงานสามารถปฎิบัติได้หรือไม่

บจก.คัส...

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 10:01:26 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะเป็นการใช้อาคารโรงงาน/สำนักงานที่ก่อสร้างเอง หรือซื้อ หรือเช่า ก็ได้

ตอบคำถามดังนี้

1. การประกอบธุรกิจที่ได้รับส่งเสริม จะต้องตั้งสถานประกอบการในท้องที่ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม โดยจะเป็นการก่อสร้างเอง/ซื้อ/เช่า ก็ได้

2. การมีกระบวนการผลิตที่อยู่นอกเหนือท้องที่ตามข้อ 1 ขัดกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม
และอาจมีการนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นยืมใช้ หรืออาจมีการใช้เครื่องจักรที่ไม่อยู่ในโครงการมาทำการผลิต
และอาจมีการนำเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ได้รับสิทธิ BOI ออกนอกสถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นการขัดกับเงื่อนไขที่ได้รับการส่งเสริม ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด