บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ
หัวข้อ ตอบ ดู ตั้งโดย ล่าสุด
โอนสิทธิ์ในการตัดบัญชี ระหว่างโครงการ BOI 17 2,656 unknown[202] 24 กันยายน 2562, 15:38:53
โดย Khun Ao
ส่งออกโดยวัตถุดิบ non-boi 1 103 GUEST 19 กันยายน 2562, 12:54:50
โดย ADMIN
สอบถามการตัดบัญชีวัตถุดิบ 1 83 GUEST 16 กันยายน 2562, 19:04:44
โดย ADMIN
ตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีส่งออกไปต่างประเทศ 1 275 Jindapon 28 พฤษภาคม 2562, 15:22:21
โดย ADMIN
การตัดบัญชีใบขนสินค้าใช้สิทธิชดเชย 3 550 GUEST 19 มีนาคม 2562, 13:54:53
โดย ADMIN
การตัดบัญชีแบบไร้เอกสาร 1 888 GUEST 16 ตุลาคม 2561, 13:59:02
โดย ADMIN
การโอนใบขนขาออกเพื่อตัดบัญชีแบบไร้เอกสาร 1 781 GUEST 25 กันยายน 2561, 10:53:08
โดย ADMIN
การระบุสิทธิในหน้าใบขนสินค้าขาออก 1 714 SS 13 กันยายน 2561, 10:10:12
โดย ADMIN
โอนสิทธิใบขนตัดบัญชีวัตถุดิบ 0 559 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:12:23
โดย GUEST
การคืนสิทธิ์ กิจการ ipo 5 2,204 unknown[190] 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
โดย ADMIN
ใบขนสินค้าขาออกฉบับเดียวกันตัดบัญชี 2 โครงการได้หรือไม่ 1 1,253 costing 1 สิงหาคม 2560, 16:21:55
โดย ADMIN
กรณีเปลี่ยนโครงการเป็น ITC ต้องยื่นตัดบัญชี Report-V หรือไม่ 1 1,208 GUEST 26 กรกฏาคม 2560, 16:16:28
โดย ADMIN
การส่งออกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 4 1,246 unknown[173] 23 มิถุนายน 2560, 09:40:55
โดย unknown[173]
กรณีนำเข้าวัตถุดิบโดยใช้สิทธิ JTEPA ขายและส่งออกโดยใช้สิทธิ BOI 1 973 TRDTH 8 มิถุนายน 2560, 16:59:37
โดย ADMIN
การส่งออกกรณีนำเข้าโดยใช้สิทธิ JTEPA 1 786 GUEST 7 มิถุนายน 2560, 12:28:48
โดย ADMIN
การทำใบขน V 1 1,388 GUEST 31 พฤษภาคม 2560, 21:34:20
โดย ADMIN
ใบขนสินค้าขาออกไม่ระบุ Model และ Part No. ของสินค้า 1 1,123 unknown[27] 25 พฤษภาคม 2560, 08:47:15
โดย ADMIN
การตัดบัญชีสินค้าโดนชักตัวอย่างขณะตรวจปล่อย 3 1,542 costing 19 พฤษภาคม 2560, 14:07:55
โดย ADMIN
การโอน Vendor ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 5 2,882 OH 24 พฤศจิกายน 2558, 15:51:48
โดย ADMIN
การโอนยอดวัตถุดิบให้ Vendor 1 1,658 MEC111 12 ตุลาคม 2558, 11:45:03
โดย ADMIN

<< ก่อนหน้า       1 | 2       <a href=/board/index.php?action=viewlevel3&forumid=93&page=2><b>ถัดไป&nbsp;&gt;&gt;</b></a></div>
ถ้าหากคุณต้องการตั้งกระทู้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด