บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ / ตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีส่งออกไปต่างประเทศ
Jindapon โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562, 13:22:22 (19 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สอบถามเรื่องการตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีส่งออกไปต่างประเทศ

- ส่วนสูญเสียตามสภาพวัตถุดิบ "ขั้นตอนสุดท้ายคือ ปรับยอดที่ IC"

คำถาม

- ส่วนสูญเสียตามสภาพผลิตภัณฑ์ (FG) ขั้นตอนสุดท้ายคือ

ยื่นตัดบัญชีตามปกติ ซึ่งไม่สามารถยื่นปรับยอดได้ถูกต้องไหมคะ ? 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562, 15:22:21 (19 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีส่วนสูญเสียเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ได้รับอนุมัติสูตรการผลิตตามโมเดลนั้นๆ แล้ว

อาจใช้วิธีส่งออกตามปกติ ในราคาสินค้าด้อยคุณภาพ และนำใบขนมาตัดบัญชีตามขั้นตอนปกติ

แต่หากจะส่งออกในข่ายส่วนสูญเสียตามประกาศ BOI ที่ ป.5/2543 จะต้องให้ บ.Inspector ออกหนังสือรับรองว่าส่วนสูญเสีย (สินค้าสำเร็จรูป) นั้น ประกอบด้วยวัตถุดิบรายการใดบ้าง จำนวนเท่าไร และยื่นขออนุญาตส่งออกส่วนสูญเสียต่อ BOI ก่อนการส่งออก จากนั้นจึงนำใบขนมาปรับยอดตามรายการ/ปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับอนุญาต ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด