หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš

กฎระเบียบควรรู้ - วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนพฤษภาคม 2558
โดย : คุณกนิษฐา ฐานะพันธุ์
พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)
ศูนย์บริการลงทุน™

รวมคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการให้บริการแก่คนต่างด้าว ของศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

 1. กรณีการขอใช้บริการช่องทางพิเษ สำหรับผู้บริหารที่ทำงานอยู่บริษัทสาขาต่างประเทศ หากต้องการเข้ามาดูงานบริษัทสาขาในไทย แต่บริษัทขึ้นอยู่กับ กนอ. สามารถเข้ามาโดยใช้ช่องทางพิเศษได้หรือไม่
  A: ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากช่องทางพิเศษจะเป็นในส่วนสิทธิประโยชน์ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอเท่านั้น

 2. เดิมบริษัทตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี สถานที่ทำงานของช่างฝีมือก็คือปทุมธานี แต่ต่อมาบริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จึงได้ย้ายสถานประกอบการไปอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยได้ขอรับการส่งเสริมฯ ในมาตรการฟื้นฟูน้ำท่วม ดังนี้
  • หากบริษัททำเรื่องขอตำแหน่ง และบรรจุใหม่ของบัตรส่งเสริมใหม่ จะต้องแจ้งพ้นตำแหน่งของบัตรส่งเสริมเก่าหรือไม่
   A: ต้องแจ้ง
  • หากมีการเพิ่มพื้นที่ของสถานประกอบการ ไม่ต้องใช้เอกสารจากบีโอไอ แต่หากเป็นดังกรณีข้างต้นจะต้องใช้หนังสืออนุมัติจากบีโอไอหรือไม่
   A: ต้องใช้หนังสือจากบีโอไอในกรณีที่ได้รับบัตรส่งเสริมใหม่และยกเลิกบัตรส่งเสริมเก่า บริษัทจะต้องยื่นขออนุมัติตำแหน่งใหม่รอไว้ก่อน

 3. กรณีมีบัตรส่งเสริมใบเดียว แต่มีหลายสาขา สามารถใช้บัตรส่งเสริมร่วมกันได้หรือไม่ (ซึ่งได้เพิ่มท้องที่เข้าไปแล้ว)
  A: สามารถทำได้ แต่ต้องเช็คในบัตรส่งเสริมก่อนว่าได้ระบุไว้ทุกสาขาหรือไม่ หากระบุไว้ทุกสาขา เวลาของ Work Permit จะต้องระบุทุกสาขาที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมด้วย เพื่อสิทธิประโยชน์จะได้ครอบคลุม

 4. บัตรส่งเสริม 1 บัตร สามารถยื่นได้กี่ตำแหน่ง กี่อัตรา มีข้อจำกัดหรือไม่
  A: ไม่ได้กพหนดอัตรา แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับการใช้งานจริง

 5. ทำไมเวลากรอกขอบรรจุคนต่างด้าว หากใช้เวลาประมาณสักพัหนึ่งและกดส่งเรื่องจะไม่สามารถส่งได้ ต้องกลับเข้าไปรอกใหม่
  A: มี 2 กรณี คือ
  1. ไฟล์แนบมีขนาดเกิน 5 MB
  2. ระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทอาจหลุดบ่อย ทำให้มีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม

 6. บริษัทเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่ต่างประเทศ ช่างฝีมือต้องไปทำงานต่างประเทศชั่วคราว ระหว่างที่ไทยและต่างประเทศ สามารถทำได้หรือไม่ จะมีความผิดหรือไม่
  A: หากพ้นจากเขตประเทศไทยแล้ว การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับประเทศทีช่างฝีมือไปทำงาน เนื่องจากบีโอไอสามารถดูแลได้เฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

 7. หาก Passport เดิมของชาวต่างชาติหมดอายุและเปลี่ยนเล่มใหม่ (เปลี่ยนเลข Passport) ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลข Passport ในระบบ e-Expert ด้วยหรือไม่
  A: ต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพราะถ้าไม่แก้ไข หากหนังสือออกมาจะระบุหมายเลข Passport เดิม และเมื่อไปถึง ตม. ก็จะไม่พิจารณาให้

 8. กรณีบริษัทต้องการทำเรื่องย้ายช่างฝีมือไปบัตรส่งเสริมใบใหม่ เนื่องจากบัตรส่งเสริมใบเก่าจะสิ้นสุดโครงการ ซึ่ง Visa ของช่างยังไม่หมดอายุ ต้องปฏิบัติอย่างไร มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณกี่วัน
  A: ต้องขออนุมัติตำแหน่งของบัตรส่งเสริมใหม่ก่อน เมื่อตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งการสิ้นสุดของบัตรส่งเสริมเก่า โดยเลือกเวลาที่มากที่สุดคือ 15 วัน และจะได้เพิ่มอัตโนมัติอีก 7 วัน เพื่อเป็นการเผื่อเวลาในการกรอกข้อมูล

 9. ต.ท.10 เร่งด่วน 15 วัน ต้องมีหนังสือจากบีโอไอหรือไม่ และต้องมี Visa ประเภทใดบ้าง
  A: ถ้าไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องใช้หนังสือจากบีโอไอ และในการยื่น ต.ท.10 ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะเป็น Visa ประเภทใดก็ได้

 10. กนอ. ที่มักกะสันเคยยื่น Online ยังยื่นได้อีกหรือไม่ หรือให้เปลี่ยนมายื่นที่อาคารจัตุรัสจามจุรี
  A: กรณียื่น Online ที่ กนอ. มักกะสัน สามารถยื่นได้ แต่หากต้องการจะเปลี่ยนมายื่นกับบีโอไอ จะต้องแจ้งยกเลิกที่ กนอ. มักกะสันก่อน โดยหากยื่นที่ใดแล้วจะต้องยื่นที่นั่นเพียงที่เดียว

 11. ถ้าช่างผู้ชำนาญการมาอยู่ชั่วคราว 30 วัน หรือไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องขออนุมัติตำแหน่งใช่หรือไม่
  A: ไม่ต้องขออนุมัติตำแหน่ง สามารถบรรจุตัวได้เลย บีโอไอจะพิจารณาตำแหน่งและให้อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน

 12. กรณีแจ้งพ้นตำแหน่งแล้ว ผู้ติดตามต้องแจ้งพ้นด้วยหรือไม่
  A: หากช่างฝีมือแจ้งพ้นตำแหน่งแล้ว ในระบบ e-Expert จะมีผลต่อผู้ติดตามทันที คือจะต้องกลับพร้อมกัน

 13. ช่างหรือผู้ชำนาญการของ Non-B เข้ามา ในระหว่างบรรจุตัว และอยู่ในขั้นตอนขอ Visa และ Work Permit ในช่วงนี้จะสามารถทำงานได้หรือไม่
  A: ไม่สามารถทำงานได้

 14. กรณี MD จากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย เพื่อประชุมกับบริษัทในเครือ 2-3 วัน และไม่ได้ขอ Visa เข้ามา เพราะเนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับการยกเว้น Visa กรณีนี้จะต้องยื่น ต.ท.10 หรือไม่
  A: ต้องยื่น ต.ท.10 ด้วย

 15. หาก Work Permit หมดอายุแล้ว ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร
  A: หาก Work Permit หมดอายุแล้ว ไม่สามารถต่อหรือเปลี่ยนได้ จะต้องขอเล่มใหม่

 16. หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš


views 10,858
Total pageviews 3,224,233 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.