บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (10)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (25)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (24)   |   สูตรการผลิต (22)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (36)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (8)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (29)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (8)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (13)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (4)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (8)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (4)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (20)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
52 ADMIN 25 พฤศจิกายน 2564, 13:04:58
(1 สัปดาห์ ก่อน)
66 ADMIN 22 พฤศจิกายน 2564, 11:29:22
(1 สัปดาห์ ก่อน)
82 ADMIN 18 พฤศจิกายน 2564, 16:45:32
(2 สัปดาห์ ก่อน)
73 ADMIN 18 พฤศจิกายน 2564, 14:27:37
(2 สัปดาห์ ก่อน)
788 ZATH 26 ตุลาคม 2564, 13:24:17
(5 สัปดาห์ ก่อน)
142 ADMIN 20 ตุลาคม 2564, 12:50:40
(6 สัปดาห์ ก่อน)
345 SANIC2015 31 สิงหาคม 2564, 11:21:29
(13 สัปดาห์ ก่อน)
ขอใช้สิทธิมาตรา36
ในหมวดหมู่ย่อย: ภาพรวม
322 ADMIN 20 สิงหาคม 2564, 14:37:00
(15 สัปดาห์ ก่อน)
4,018 Chihiro 10 สิงหาคม 2564, 17:40:03
(16 สัปดาห์ ก่อน)
320 ADMIN 7 สิงหาคม 2564, 13:35:21
(17 สัปดาห์ ก่อน)
301 ADMIN 5 สิงหาคม 2564, 15:35:19
(17 สัปดาห์ ก่อน)
1,003 Khun Ao 12 กรกฏาคม 2564, 14:12:30
(20 สัปดาห์ ก่อน)
439 ADMIN 7 กรกฏาคม 2564, 17:02:30
(21 สัปดาห์ ก่อน)
400 ADMIN 6 กรกฏาคม 2564, 16:00:05
(21 สัปดาห์ ก่อน)
3,593 ADMIN 2 กรกฏาคม 2564, 13:06:01
(22 สัปดาห์ ก่อน)
392 SANIC2015 1 กรกฏาคม 2564, 13:20:00
(22 สัปดาห์ ก่อน)
413 ADMIN 28 มิถุนายน 2564, 18:00:36
(22 สัปดาห์ ก่อน)
1,622 ADMIN 28 มิถุนายน 2564, 13:29:08
(22 สัปดาห์ ก่อน)
434 ADMIN 2 มิถุนายน 2564, 15:02:05
(26 สัปดาห์ ก่อน)
542 ADMIN 5 พฤษภาคม 2564, 15:26:04
(30 สัปดาห์ ก่อน)