ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (2)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (7)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (6)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (3)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (5)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
34 ADMIN 25 พฤษภาคม 2565, 13:55:57
(2 วัน ก่อน)
2,825 ADMIN 4 พฤษภาคม 2565, 15:42:38
(3 สัปดาห์ ก่อน)
2,525 ADMIN 28 กุมภาพันธ์ 2565, 17:21:10
(12 สัปดาห์ ก่อน)
2,859 MIT_G2 5 ตุลาคม 2564, 13:50:18
(33 สัปดาห์ ก่อน)
1,087 040266 6 กรกฏาคม 2564, 16:52:16
(46 สัปดาห์ ก่อน)
2,034 040266 16 มิถุนายน 2564, 16:30:46
(49 สัปดาห์ ก่อน)
1,184 ADMIN 31 มีนาคม 2564, 17:16:36
(60 สัปดาห์ ก่อน)
1,122 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2564, 16:35:02
(66 สัปดาห์ ก่อน)
1,598 ADMIN 22 ธันวาคม 2563, 14:35:21
(74 สัปดาห์ ก่อน)
1,317 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(83 สัปดาห์ ก่อน)
1,909 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(85 สัปดาห์ ก่อน)
2,839 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(94 สัปดาห์ ก่อน)
1,447 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(107 สัปดาห์ ก่อน)
1,812 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(119 สัปดาห์ ก่อน)
2,161 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(151 สัปดาห์ ก่อน)
3,138 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(172 สัปดาห์ ก่อน)
2,318 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(199 สัปดาห์ ก่อน)
2,726 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(202 สัปดาห์ ก่อน)
2,126 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(203 สัปดาห์ ก่อน)
2,450 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(211 สัปดาห์ ก่อน)