บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / การเริ่มนับวันนำเข้าเครื่องจักรปีแรก
pop. โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557, 09:02:15 (280 สัปดาห์ ก่อน)
Top

การใช้สิทธิประโยชน์ตาม ม.28 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เราจะต้องต่ออายุ ทุกๆ ปี ต่อได้ 3 ครั้ง เราจะเริ่มนับปีแรกว่าต้องต่อเมื่อใด ดูได้จากตรงไหนคะ (บัตรส่งเสิรม อนุมัติ เมื่อ 25 ก.พ.2557 ) ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557, 10:09:24 (280 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หลักการคือ ระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร จะอนุมัติให้เป็นเวลา 36 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

วันที่ออกบัตรส่งเสริม ระบุอยู่ในหน้าสุดท้ายของบัตรส่งเสริม

ส่วนวันที่สิ้นสุดนำเข้าเครื่องจักร ระบุในข้อ 1.1 ของเงื่อนไขเฉพาะโครงการ (ในหน้าที่ 6 หรือ 7 ในบัตรส่งเสริม)

แต่หากมีการอนุมัติให้ขยายเวลานำเข้า จะระบุในเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริมครับ

pop. โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557, 12:21:01 (280 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ สำหรับคำตอบ

ที่หน้า 7 ระบุไว้ว่าเครื่องจักรต้องนำเข้าภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

แสดงว่าเราไม่ต้องต่อทุกปีใช่ไหม จนกว่าจะถึง 25 สิงหาคม 2559 ใช่ไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557, 14:21:46 (280 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ถูกต้องครับ สามารถใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 สค 2559

และเมื่อใกล้จะครบกำหนดเวลา หากยังนำเครื่องจักรเข้ามาไม่ครบ ก็ค่อยยื่นขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด