บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / กิจการที่มีเงื่อนไขเป็นพิเศษ / กิจการ IPO / กิจการ IPO สามารถนำเครื่องจักรเข้ามาขายได้ไหม
Kultida โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557, 11:39:39 (281 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทฯได้รับการส่งเสริการลงทุน เป็นกิจการ IPO ได้รับสิทธิ์มาตรา 25, 26, 27, 36(1), (2), 37
สถานะ : ตอนนี้บริษัทฯแจ้งยืนยันการดำเนินการตามโครงการ 1 ปีไปแล้วค่ะ  ใช้สิทธิ์มาตรา 25 แล้วแต่ยังไม่มีการใช้สิทธิ์มาตราอื่นๆ เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกทางอ้อมและลูกค้าไม่มีส่งออก จึงนำสินค้าเข้าประเภทวัตถุดิบมาขายเป็นราคารวมภาษีตามปกติ มีข้อสงสัยว่า ถ้าลูกค้าต้องการซื้อเครื่งจักรจากบริษัทฯด้วย โดยซื้อในราคารวมภาษีนำเข้าตามปกติไม่ใช้สิทธิ์ BOI ทางบริษัทสามารถทำได้ไหมคะ และถ้าทำจะมีความผิดไหมคะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557, 12:47:22 (281 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
 1. "บริษัทเป็นผู้ส่งออกทางอ้อม และลูกค้าไม่มีส่งออก" ข้อมูลนี้ ถูกต้องหรือไม่ครับ
  - ถ้า A (BOI) ขายให้ B (BOI) แล้ว B นำไปผลิตส่งออก
     A ก็จะเป็นผู้ส่งออกทางอ้อม ซึ่งใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตาม ม.36 ได้
  - ถ้า A (BOI) ขายให้ B (BOI) แล้ว B นำไปผลิตขายในประเทศ
     A ไม่ใช่ผู้ส่งออกทางอ้อม และใช้สิทธิ ม.36 ไม่ได้ แต่ไม่ผิดเงื่อนไข IPO
  - เงื่อนไข IPO กำหนดว่า ต้องมีการจัดซื้อในประเทศด้วย ถ้าผิดเงื่อนไขนี้จะถูกเพิกถอนบัตร
   
 2. บริษัทได้รับสิทธิ ม.27 แสดงว่าเป็นบริษัทต่างชาติ ดังนั้น การประกอบธุรกิจบริการ จึงจะทำได้ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมเท่านั้น
  กิจการ IPO ให้ดำเนินการได้เฉพาะการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน และต้องเป็นการค้าส่ง
  ดังนั้น จึงไม่สามารถซื้อเครื่องจักรมาจำหน่ายให้กับลูกค้า แม้จะนำเข้ามาโดยชำระอากรขาเข้าเครื่องจักรไปเองก็ตาม
   
 3. บริษัทต่างชาติที่ประกอบกิจการบริการ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จากสำนักบริการการประกอบของธุรกิจต่างด้าว มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ
  กรณีของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทต่างชาติ (ไม่รวมสัญชาติอเมริกา) แม้ว่าจะได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI แต่ก็ต้องได้รับหนังสือรับรองดังกล่าวข้างต้นด้วย ซึ่งหนังสือรับรองฯจะระบุขอบเขตการอนุญาตไว้เท่าที่กำหนดในบัตรส่งเสริมเท่านั้น
  ดังนั้น เมื่อในบัตรส่งเสริมไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดซื้อและจำหน่ายเครื่องจักร ดังนั้น หากดำเนินการไป ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายครับ
Kultida โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557, 11:14:12 (280 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากค่ะ คำตอบชัดเจนค่ะ ขายไม่ได้

ขอชี้แจงสถานะของบริษัทค่ะ ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จากสำนักบริการการประกอบของธุรกิจต่างด้าว เรียบร้อยแล้วค่ะ

บริษัทเป็นผู้ส่งออกทางอ้อม และลูกค้าไม่มีส่งออก" ข้อมูลนี้ ถูกต้องหรือไม่ครับ - คือตอนนี้บริษัทเป็นแบบนี้อยู่ค่ะ เนื่องจากทางลูกค้ายังไม่มีการส่งออก

ถ้า A (BOI) ขายให้ B (BOI) แล้ว B นำไปผลิตขายในประเทศ
   A ไม่ใช่ผู้ส่งออกทางอ้อม และใช้สิทธิ ม.36 ไม่ได้ แต่ไม่ผิดเงื่อนไข IPO

แต่ต่อไปลูกค้าจะเริ่มมีการส่งออกในต้นปีหน้าและจะซื้อสินค้ากะบริษัทภายใต้เงื่อนไข BOI และจะส่ง report V มาให้ตัดสต็อกค่ะ

ถ้า A (BOI) ขายให้ B (BOI) แล้ว B นำไปผลิตส่งออก
   A ก็จะเป็นผู้ส่งออกทางอ้อม ซึ่งใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตาม ม.36 ได้

 

คำถามเพิ่มเติม

ตอนนี้มีข้อสงสัยอยู่คือ"เงื่อนไข IPO กำหนดว่า "ต้องมีการจัดซื้อในประเทศด้วย ถ้าผิดเงื่อนไขนี้จะถูกเพิกถอนบัตร"

1.ของที่จัดซื้อในประเทศ ต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับที่กำหนดในบัตรส่งเสริมไหมคะ อย่างของบริษัทๆ ได้รับการส่งเสริมแบบ IPO สำหรับจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อค้าส่งในปรเทศและส่งออกนอกประเทศค่ะ

 

2.สินค้าที่จัดซื้อในประเทศ มีข้อกำหนดไหมคะ ว่าจะต้องจำหน่ายในประเทศ หรือส่งออก หรือทั้ง 2 อย่าง

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557, 11:52:01 (280 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ถาม 1 : ของที่จัดซื้อในประเทศ ต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับที่กำหนดในบัตรส่งเสริมไหมคะ

ตอบ : ต้องเป็นชิ้นส่วนในขอบเขตที่ระบุในบัตรส่งเสริม
เช่น ในบัตรกำหนดไว้ว่าเป็น IPO สำหรับจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็ต้องเป็นชิ้นส่วนตามนั้น แต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นชนิดเดียวกับที่จัดซื้อมาจากต่างประเทศ เช่น

 • จัดซื้อ A มาจากต่างประเทศ และจัดซื้อ B จากภายในประเทศก็ได้ แต่ทั้ง A และ B ต้องเป็นชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือยานยนต์ ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม

ถาม 2 : สินค้าที่จัดซื้อในประเทศ มีข้อกำหนดไหมคะ ว่าจะต้องจำหน่ายในประเทศ หรือส่งออก หรือทั้ง 2 อย่าง

ตอบ : ไม่มีข้อกำหนดครับ จัดซื้อจากในประเทศแล้วจะค้าส่งในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศก็ได้ครับ

Kultida โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557, 15:29:25 (280 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

คำตอบชัดเจนค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557, 15:10:39 (280 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ยินดีครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด