บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / ภาพรวมการขอรับการส่งเสริม / รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Planning โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557, 11:04:06 (289 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน Admin

ขอสอบถาม

ประกาศที่ ป.1/2551 ณ วันที่ 5 พ.ย. 2551 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) สำหรับโครงการขอรับการส่งเสริมที่มีเงินลงทุนมากกว่า 80 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน ตาม check list คำขอรับการส่งเสริม ระบุว่า ให้รายงาน กรณีเงินลงทุนมากกว่า 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท จึงขอรบกวน ว่าจากประกาศฉบับที่เท่าไร

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557, 15:12:51 (289 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การกำหนดให้ต้องยื่นรายงานความเป็นไปได้ของโครงการ (F/S) สำหรับโครงการที่เกินกว่า 80 ล้าน (ตามประกาศสำนักงานเมื่อปี 2551) เนื่องจากเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการที่อยู่ในอำนาจอนุกรรมการ ซึ่งในขณะนั้นคุณะอนุกรรมมีอำนาจอนุมัติโครงการที่เกินกว่า 80 ล้านบาทขึ้นไป

แต่ต่อมา คณะกรรมการชุดใหญ่ได้มอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่มากกว่า 200 ล้านขึ้นไป ดังนั้น การจะทำ F/S เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ จึงปรับขึ้นเป็นมากกว่า 200 ล้านบาทตามไปด้วย โดยทั้งนี้ สำนักงาน BOI ใช้วิธีกำหนดใน checklist ประกอบการยื่นคำขอรับการส่งเสริมแทนครับ

Planning โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557, 13:25:31 (288 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557, 16:50:56 (288 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ยินดีครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด