ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557, 09:43:05 (270 สัปดาห์ ก่อน)
Top

การขออนุมัติวิธีทำลาย ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงให้ inspector มาตรวจสอบการทำลาย จากนั้นยื่นขอตัดบัญชี และยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) แล้วจึงนำหลักฐานไปปรับยอดที่ IC

หากเริ่มทำครั้งแรก น่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 เดือน จึงต้องดูว่าโรงงานมีพื้นที่สำหรับเก็บส่วนสูญเสียได้มากน้อยเพียงใด และต้องรีบตัดบัญชีส่วนสูญเสียนี้หรือไม่

ถ้ามีพื้นที่เพียงพอ และไม่รีบร้อนตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตร จะทำปีละ 1-2 ครั้ง ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ

unknown[80] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557, 09:57:53 (270 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557, 11:27:36 (270 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ยินดีครับ

yamagatacasio โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557, 11:27:33 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

    

                   สวัสดีค่ะ จะรบกวนสอบถามค่ะ ว่า บริษัท ได้นำเข้าสายไฟมาทำการผลิต เป็นสายไฟรถจักรยาน แล้วส่งออกต่างประเทศ

            ภายใต้สิทธิ BOI (IPO) มาตรา 36(1) ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว ในส่วนสายไฟจะมีแกนพลาสติกที่สายไฟพันมา เมื่อทำการผลิตแล้วจะมีแกนพลาสติก

            เป็นส่วนสูญเสียนอกสูตร บริษัท ฯ สามารถปฏิบัติได้ตามนี้ได้หรือไม่ค่ะ

 

                      1. ขออนุญาตส่งออกส่วนสูญเสียนอกสูตร  โดยไม่ต้องทำลาย (บริษัท ไม่มีภาระภาษีผูกพัน)

           หรือ     2. ขอชำระภาษี ตามสภาพแล้วทิ้งถังขยะได้

           หรือ    3.  ทำลายแล้วชำระภาษี ตามสภาพแล้วให้ใครก็ได้ เอาไปชั่งกิโลขายต่อ

                                  ขอรบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ          

   

   

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557, 14:04:24 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

การจำแนกประเภทพิกัดสินค้า หลักเกณฑ์ข้อ 5 (ข) กำหนดไว้ว่า
"วัตถุและภาชนะสำหรับใช้ในการบรรจุที่บรรจุของเข้ามา ให้จำแนกเข้าประเภทเดียวกันกับของนั้นถ้าวัตถุและภาชนะนั้นเป็นชนิดที่ตามปกติใช้สำหรับบรรจุของดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ให้ใช้ข้อกำหนดนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่า วัตถุและภาชนะสำหรับใช้ในการบรรจุนั้นเหมาะสำหรับใช้ซ้ำได้อีก"

แกนพลาสติกพันสายไฟ น่าจะเป็นวัตถุที่ใช้ซ้ำได้อีก จึงอาจเข้าข่ายที่ต้องจำแนกพิกัดสินค้าคนละรายการกับสายไฟ
และสามารถขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบจาก BOI เป็น 1.สายไฟ  และ 2.แกนพลาสติก ได้

สายไฟจะตัดบัญชีได้ตามสูตรการผลิต

ส่วนแกนพลาสติกจะไม่สามารถตัดบัญชีได้ แต่สามารถดำเนินการดังนี้
1. ขอส่งคืนไปต่างประเทศโดยไม่มีภาระภาษี
2. ขอทำลายในข่ายส่วนสูญเสียนอกสูตร และชำระภาษีตามสภาพเศษซาก แล้วจึงจำหน่ายเป็นเศษพลาสติก

หรือไม่อย่างนั้น ก็อาจชำระอากรแกนพลาสติกตั้งแต่ตอนที่นำเข้า และเมื่อใช้เสร็จแล้วก็จำหน่ายในประเทศต่อไปครับ

yamagatacasio โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557, 14:46:18 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

 

ขอบคุณค่ะ ที่บอกให้ชำระอากรแกนพลาสติกตั้งแต่ตอนที่นำเข้า และเมื่อใช้เสร็จแล้วก็จำหน่ายในประเทศต่อไป

 แล้วชื่อสินค้าที่นำ ระบุบนอินวอยซ์ ต้องแยกเป็น 2 รายการ    1. CABLE.......... Metre

                                                                                  2. CABLE ROLL.........Pcs

  อย่างนี้หรือคะ?  รบกวนหน่อย ขอบคุณค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557, 15:31:02 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

การแสดงรายการในอินวอยซ์น่าจะเป็นเช่นนั้นครับ

plastic spool, plastic reel, plastic bobbin, plastic roll แล้วแต่จะเรียกครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557, 15:36:02
yamagatacasio โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557, 15:59:09 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

    ขอบคุณค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะว่า กรณีขอทำลายในข่ายส่วนสูญเสียนอกสูตร และชำระภาษีตามสภาพเศษซาก แล้ว ทิ้งขยะ 

    โดยที่ไม่ได้กำจัดโดยวิธีอื่น ทำได้ไหมคะ ?

 

                       ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557, 16:39:09 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

การขอทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตร จะต้องมีวิธีการจำกัดที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การทิ้งเศษพลาสติกเป็นขยะ ไม่ใช่การกำจัดที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมด้วยนะครับ

yamagatacasio โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557, 08:35:11 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

   ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557, 09:02:02 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

ยินดีครับ

yamagatacasio โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557, 13:44:28 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

        

      ขอถามเพิ่มเติมนะคะ       ในกรณี ขอทำลายในข่ายส่วนสูญเสียนอกสูตร  (แกนพลาสติก) และชำระภาษีตามสภาพเศษซาก แล้วจึงจำหน่ายเป็นเศษพลาสติก

                                        โดยที่แกนพลาสติก ตัดบัญชีไม่ได้  ดังนั้น ขั้นตอนการทำลาย จะต้องมี  Inspector มาดูวิธีการทำลายและยืนยันปริมาณหรือเปล่าค่ะ ?

                                                ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

            

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557, 14:09:45 (269 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top
  1. แกนพลาสติกตัดบัญชีไม่ได้ คือ ไม่สามารถตัดบัญชีจากสูตรการผลิตโดยตรง เพราะในสูตรการผลิตจะใส่ปริมาณการใช้งานแกนพลาสติกไม่ได้
    ดังนั้น แม้จะส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศและนำใบขนมาตัดบัญชี ก็ไม่สามารถตัดบัญชีแกนพลาสติกได้
  2. หากจะขอทำลายเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตร ก็ต้องให้ inspector มาตรวจสอบรับรองปริมาณและการทำลาย ตามประกาศ BOI และชำระภาษีตามสภาพเศษซาก แล้วจึงนำหลักฐานมาปรับยอดครับ
unknown[80] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558, 17:01:15 (237 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าผู้ที่จะพิจารณาว่าเศษซากหลังทำลายมีมูลค่าหรือไม่ คือใครค่ะ เพราะชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นพลาสติกขึ้นรูป เมื่อทำลายก้อแตกหัก แบบนี้ถือว่ามีมูลค่าเชิงพาณิชย์มั้ยค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 11:33:05 (236 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

เศษโลหะ เศษพลาสติก ฯลฯ ปกติจะถื่อว่ามีมูลค่าครับ

1. ถ้ามีคนมารับซื้อ ก็มีมูลค่า

2. ถ้ามีคนมาขนไปให้ฟรี ก็มีมูลค่า (ไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครยอมเสียเวลา เสียค่าน้ำมัน มาขนไปให้) ครับ

unknown[80] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 12:49:38 (236 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558, 13:31:42 (236 สัปดาห์ ก่อน)
#16 Top

ยินดีครับ

Patpimol โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558, 10:02:01 (219 สัปดาห์ ก่อน)
#17 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ในกรณีที่วิธีการทำลายเป็นแบบฝังกลบ ต้องให้ Inspector มาตรวจด้วยหรือไม่ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558, 14:02:41 (218 สัปดาห์ ก่อน)
#18 Top

ส่วนสูญเสียจะต้องทำลายเป็นเศษซาก

หากเศษซากนั้นมีพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ BOI ให้ความเห็นชอบ

บริษัท Inspector มีหน้าที่ต้องตรวจสอบจนถึงขั้นตอนการทำลายเสร็จ

แต่บริษัท Inspector ไม่ต้องร่วมตรวจสอบในขั้นตอนการจำกัด คือ ให้บริษัทที่นำไปกำจัดต่อ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการกำจัด (ชนิด ปริมาณ วิธีจำกัด) เพื่อแนบเป็นหลักฐานร่วมกับหนังสือรับรองของ Inspector

-------------------------------------------------------

กรณีที่สอบถาม อาจไม่ได้แจ้งขั้นตอนการทำลายมาทั้งหมด การฝังกลบอาจเป็นเพียงขั้นตอนการกำจัดก็ได้

ซึ่งถ้าเป็นขั้นตอนการกำจัด บ.Inspector ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมในการจำกัด

แต่ต้องมีหลักฐานการตรวจสอบส่วนสูญเสียและรับรองการทำลายของ Inspector และหนังสือรับรองการกำจัดของหน่วยงานที่กำจัด จึงจะใช้ตัดบัญชีได้ครับ

<< ก่อนหน้า       1 | 2       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด