Suji โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 11:02:58 (1 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมิน

 

หากโครงการเปิดดำเนินการแล้ว จะสามารถนำเข้าเครื่องจักร (เก่า) ได้อีกหรือไม่ค่ะ

ซึ่งตอนเปิดดำเนินการ บริษัทฯ ได้ขอแก้ไขโครงการ ขอใช้เครื่องจักรที่ใช้แล้วในโครงการ และในใบเปิดดำเนินการได้ระบุชื่อเครื่องจักรเก่าใช้แล้วไว้ ต่อมาบริษัทฯ ต้องการนำเครื่องจักรเก่าเข้ามาเพิ่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบเปิดดำเนินการ บริษัทฯ จะสามารถนำเข้าได้หรือไม่ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 12:07:40 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว จะไม่สามารถนำเข้าเครื่องจักรหลักเพิ่มเติมโดยใช้สิทธิประโยชน์ได้อีก ครับ

Suji โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 14:01:07 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

1.หากเป็นเครื่องจักรเก่า แต่ไม่ใช่เครื่องจักรหลัก ก็ไม่สามารถนำเข้ามาใช้ได้ในโครงการได้ ใช่มั๊ยค่ะ?

2.ถ้านำเข้าโดยเสียภาษีเข้ามา สามารถใช้ในโครงการได้หรือไม่ค่ะ?

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 14:07:32 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

1.หากในบัตรส่งเสริมระบุเงื่อนไขให้ใช้เครื่องจักรเก่า ก็สามารถใช้เครื่องจักรเก่าที่ตรงกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ก็ตาม

2.การใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อ 1 ไม่ว่าจะนำเข้าโดยยกเว้นภาษีหรือชำระภาษีก็ตาม ครับ

Suji โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 14:26:45 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ตอนเปิดดำเนินการ บริษัทฯได้แก้ไขโครงการขอใช้เครื่องจักรที่ใช้แล้ว ในขั้นเปิดดำเนินการไว้

แต่ในใบเปิดดำเนินการ มีการระบุชื่อเครื่องจักรเก่าไว้ จะสามารถนำเข้าเครื่องจักรเก่า มาเพิ่มเติมได้หรือไม่ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 16:23:07 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

การได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการจาก BOI เป็นการแสดงว่าบริษัทมีการลงทุนครบถ้วนตามที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว (หรือหากไม่ครบตามกำลังผลิตหรือกรรมวิธีผลิตเดิม ก็แสดงว่าได้มีการปรับลดขนาดโครงการให้ตรงกับที่ได้ลงทุนจริงไปแล้ว)

จึงไม่อนญาตให้นำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมโดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ภายหลังได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการได้อีก

หรือหากจะนำเข้าเองโดยชำระภาษี ก็ไม่นับเป็นขนาดการลงทุนตามโครงการนั้น


ประเด็นที่บริษัทสอบถาม ขาดข้อมูลสำคัญ เช่น ได้ยื่นแก้ไขโครงการในเรื่องใด เครื่องจักรเก่าที่จะนำเข้าคือเครื่องอะไร เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการอย่างไร และ BOI มีหนังสืออนุมัติอย่างไร เป็นต้น

หากคำตอบข้างต้น ซึ่งเป็นการตอบตามหลักการปกติไม่ชัดเจน ขอให้สอบถามเพิ่มเติมโดยให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด