บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การเปิดดำเนินการ / การเปิดดำเนินการ / การซื้อเครื่องจักรทดแทนหลังเปิดดำเนินการ
na na โพสต์เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562, 12:02:35 (36 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้รับอนุมัติเปิดดำเนินการแล้ว กำลังการผลิตจากเครื่องจักรหลัก 10 เครื่อง บริษัทได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

และได้พบว่าเครื่องจักรชำรุด 3 เครื่อง และจึงซื้อเครื่องใหม่เข้ามาทดแทน ขอสอบถามดังนี้ค่ะ

1. บริษัทจะต้องทำเรื่องแจ้ง BOI หรือไม่ 

2. สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ผลิตได้ 7 เครื่อง ใช่ไหมคะ ส่วน 3 เครื่องที่ซื้อใหม่ถือว่าเป็นเครื่องจักร NON BOI ไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ใช่หรือไม่

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562, 14:49:24 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีที่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการจาก BOI แล้ว แต่ต่อมาภายหลังเครื่องจักรชำรุดเสียหาย

บริษัทสามารถซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ตามที่เหลืออยู่ของโครงการเดิมได้

โดยเครื่องจักรที่ซื้อมาทดแทนนี้

1.จะต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ (หรือกรณีที่บัตรส่งเสริมอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่า จะต้องเป็นเครื่องจักรเก่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผลิตไม่ก่อนปีที่กำหนดในบัตรส่งเสริม และมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่า)

2.จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นถาษีอากรขาเข้า (ยกเว้นเป็นประเภทกิจการที่ระบุในบัตรส่งเสริมให้ได้รับสิทธิเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม)

3.จะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ของโครงการที่ได้รับส่งเสริมนั้น

4.บริษัทจะยังคงมีกำลังผลิตและมูลค่าวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมอยู่เดิม แม้ว่าเครื่องจักรที่ซื้อมาทดแทนนี้จะทำให้บริษัทมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าเดิมก็ตาม ครับ

unknown[222] โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562, 10:21:21 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถาม Admin เพิ่มเติมค่ะว่า บริษัทฯต้องแจ้ง BOI ด้วยหรือไม่คะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562, 14:21:47 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

กรณีนี้ไม่ต้องแจ้ง BOI เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนโดยไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี

และในบัตรส่งเสริมไม่มีเงื่อนไขระบุให้ต้องแจ้งรายงานต่อ BOI ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด