Gintech โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562, 14:13:43 (37 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัท ก เป็นบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Solar Cell 
บริษัท ข ตกลงให้บริษัท ก ผลิต Solar Cell โดยบริษัท ข จะเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรในการผลิต และบริษัท ก เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและแรงงาน
โดย Solar Cell ที่ผลิตได้ 60% ขายให้บริษัท ข และ 40% ขายให้บริษัทอื่น
อยากทราบว่า
1. บริษัท ก สามารถนำเข้าเครื่องจักรที่บริษัท ข เป็นผู้จัดหา โดยใช้สิทธิประโยชน์ BOI ได้หรือไม่
ถ้าได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
2. ลักษณะการทำธุรกิจข้างต้นนั้น บริษัท ก ถือว่าเป็นการรับจ้างผลิตใช่หรือไม่
ถ้าใช่ รายได้ดังกล่าวถือว่าเป็นรายได้ที่ได้รับสิทธิ BOI และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนกับการผลิต Solar Cell ใช่หรือไม่

รบกวนให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562, 15:45:58 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ขอตอบในเบื้องต้นดังนี้ครับ

1.การที่บริษัท ก จะขอรับการส่งเสริมจาก BOI บริษัท ก จะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเองโดยการซื้อหรือเช่า

ดังนั้น การที่บริษัท ก จะรับเครื่องจักรจากบริษัท ข มาเพื่อผลิตสินค้าให้กับบริษัท ข ตามสัญญาจ้างทำของ โดยบริษัท ก ไม่มีการลงทุนเครื่องจักรเอง

จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะขอรับส่งเสริม

2.แต่หากบริษัท ก เช่าเครื่องจักรจากบริษัท ข (หากเช่าในประเทศ ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ที่ไม่เคยใช้งานเชิงพาณิชย์มาก่อน) จากนั้นผลิตสินค้าให้กับบริษัท ข ตามสัญญาจ้างทำของ

กรณีนี้ บริษัท ก สามารถยื่นขอรับส่งเสริมได้

โดยรายได้จากการทำของ ที่ตรงกับชนิดผลิตภัณฑ์ที่ระบุในบัตรส่งเสริม และมีกรรมวิธีการผลิตครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ถือเป็นรายได้ที่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31

และหากบริษัท ก เป็นนิติบุคคลต่างชาติ จะต้องยื่นขอใบรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จากสํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างทำของ ตามที่ได้รับส่งเสริมจาก BOI ด้วย

3.ตามคำตอบที่ 2 หากบริษัท ก ไม่มีสถานะเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักร บริษัท ก จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรา 28 หรือ 29 ไม่ได้


สำคัญ! เนื่องจากคำตอบที่ 1 แม้ว่าอาจเคยมีการตีความกฎหมายมาแล้ว แต่เข้าใจว่าไม่มีประกาศหรือคำสั่งจาก BOI ที่จะนำมาอ้างอิงได้

แอดมินจึงจะขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะอัพเดตให้ทราบต่อไป ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562, 15:50:48
Gintech โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562, 16:15:57 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะ มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ 

ถ้าในกรณีที่บริษัท ก ได้มีการลงทุนในเครื่องจักร และได้นำเข้าเครื่องจักรตามโครงการครบแล้ว ซึ่งได้มีการผลิตตามกรรมวิธีที่ได้รับการส่งเสริมอยู่แล้ว
ด้วยที่บริษัท.ก มีชื่อเสียงและประสบการณ์การผลิตด้าน Solar cell  เป็นอย่างดี บริษัท.ข จึงไว้วางใจและต้องการให้บริษัท.ก เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ 
โดยบริษัท.ข จัดหาเครื่องจักรเองตามที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น
คำถามเดียวกันกับ ข้อ.1 และ2. ค่ะ

รบกวนให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562, 13:53:12 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

คำถามดังกล่าวน่าจะเป็นคำถามเชิงสมมุติ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไม่เกิดขึ้นจริง

เนื่องจากหากบริษัท ก มีเครื่องจักรอยู่แล้ว บริษัท ข ไม่น่าจะมีความเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องจักรอีกชุดหนึ่ง แล้วส่งมาจ้างให้บริษัท ก ผลิตสินค้าให้ เพราะจะทำให้ต้นทุนการได้มาซึ่งสินค้าของบริษัท ข จะสูงกว่าการซื้อสินค้าตามปกติ

แต่หากสมมุติว่าเกิดขึ้นได้จริง ก็น่าจะเข้าข่ายตามคำตอบแรก คือเป็นการผลิตสินค้าที่บริษัท ก ไม่ได้มีกรรมสิทธิในเครื่องจักร (ไม่ได้ซื้อ/ไม่ได้เช่า) จึงไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะนับเป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริม ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด