Jindapon โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562, 15:34:18 (66 สัปดาห์ ก่อน)
Top

 

เปิดให้ยื่นคำขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 1 เมษายน 
ต้องเข้าเว็บอะไรหรอคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562, 16:53:25 (66 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1.การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ให้เข้าจากหน้าเว็บ e-service ของ BOI : https://www.boi.go.th/un/boi_online_services_form

2.หลังจากได้รับอนุมัติ จะต้องนำบัตรส่งเสริมไปแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตร

จากนั้นยื่นเรื่องต่อสมาคม IC เพื่อขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบในฐานข้อมูล RMTS ตามขั้นตอนที่ปฎิบัติอยู่เดิม ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562, 10:24:03 (63 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าบริษัทจะยื่นขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ แต่เมื่อเข้าระบบขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบแล้ว

ระบบแจ้งว่ามีใบขนค้างยังไม่ตัดบัญชีเกิน 1 ปี (เป็นใบขนสินค้าขาออกที่บริษัทส่งส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ออกไปต่างประเทศ)

ซึ่งบริษัทได้ยื่นขออนุมัติตัดบัญชีกับสำนักงานฯ และยื่นขอปรับยอดกับ IC เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรคะ

เพื่อที่จะสามารถยื่นขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบต่อไปได้ รบกวนขอคำแนะนำค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562, 14:31:58 (63 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

กรณีการขอขยายเวลาวัตถุดิบ แต่ติดปัญหาว่า มีใบขนขาออกเกิน 1 ปีค้างอยู่ในระบบ

แต่บริษัทไม่ต้องการนำใบขนนั้นมาตัดบัญชี (รวมถึงกรณีเป็นใบขนส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศตามที่สอบถามครั้งนี้)

บริษัทจะต้องยืนยันการไม่ใช้สิทธิตัดบัญชีของใบขนฉบับนั้นๆ (ซึ่งระบบจะล็อคไม่ให้นำใบขนนั้นมาตัดบัญชีในภายหลังได้อีก)

ขั้นตอนดำเนินการ คือ

เข้าไปที่เว็บ IC Online System และเลือกเมนู ตัดบัญชีวัตถุดิบ / ส่งข้อมูลยื่นความจำนงค์การใช้ใบขนตัดบัญชี

จากนั้นส่งไฟล์ยื่นความจำนงค์การใช้ใบขนตัดบัญชี โดยระบุในช่อง "ยืนยันสถานะใบขนขาออก" เป็นเลข 3 สำหรับใบขนที่ไม่ต้องการใช้สิทธิตัดบัญชี

ซึ่งเมื่อระบบประมวลผลเสร็จ และไม่มีใบขนเกิน 1 ปีค้างในระบบแล้ว ก็จะสามารถยื่นขอขยายเวลาวัตถุดิบได้ต่อไป ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562, 14:47:17 (63 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เรียน แอดมิน ขอบคุณมากค่ะ จะลองทำตามคำแนะนำค่ะ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562, 09:25:24 (58 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามเพิ่มค่ะ

ในกรณีที่มีใบขนขาออกเกิน 1 ปี ค้างอยู่ในระบบ หากบริษัทยืนยันไม่ใช้สิทธิตัดบัญชีของใบขนฉบับนั้นที่ค้างอยู่

หลังจากที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีผลกระทบอะไรกับบริษัทหรือไม่คะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562, 09:43:59 (58 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

มีผลเพียงแค่ไม่สามารถนำใบขนฉบับนั้นมาตัดบัญชีภายหลังได้อีก ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562, 16:42:03 (58 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ขอบคุณมากค่ะ

SS โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562, 15:08:29 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

เมื่อเข้าไปที่เว็บ IC Online System และเลือกเมนู ตัดบัญชีวัตถุดิบ / ส่งข้อมูลยื่นความจำนงค์การใช้ใบขนตัดบัญชี

ช่องที่ระบุว่า "เลขรับงาน" (เลขรับงานที่ทาง BOI ออกให้ แสดงในระบบตอนยื่นคำขอ)

หมายความว่าก่อนที่บริษัทฯ จะยืนยันสถานะใบขนขาออกอายุเกิน 1 ปี ใน IC Online System, บริษัทฯ จะต้องไปยื่นเรื่องกับทางสำนักงาน BOI ใช่หรือไม่คะ

(ทั้งในกรณีที่ใช้สิทธิ์ตัดบัญชี = 1 และไม่ใช้สิทธิ์ตัดบัญชี = 3)

หรือช่องดังกล่าว สามารถเป็นค่าว่างได้

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562, 15:32:15 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

ปัจจุบันการยื่นคำร้องขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ต้องยื่นออนไลน์ต่อ BOI ผ่าน ระบบขยายเวลามาตรา 36

แต่หากมีใบขนขาออกเกิน 1 ปีค้างอยู่ จะต้องยื่นความจำนงค์สละสิทธิการตัดบัญชีใบขนขาออกเกิน 1 ปี ผ่านระบบ IC Online
โดยเลขรับงาน ให้กรอกเลขรับงานตามที่ได้ยื่นคำร้องออนไลน์ต่อ BOI ไว้ เช่น 62-012345 ครับ

SS โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562, 09:23:16 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

ขอบคุณค่ะ ADMIN

หากบริษัทฯ มีใบขนขาออกเกิน 1 ปีค้างอยู่จำนวน 3 ชุด ต้องการสละสิทธิ์ไม่ใช้ชุด 1-2 แต่จะใช้สิทธิ์ชุดที่ 3
ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ นอกเหนือจากการยื่นความจำนงผ่านระบบ IC Online

เนื่องจากทางบริษัทฯ ลองยื่นตามแบบด้านล่าง แต่มีข้อความปรากฎว่า "ไฟล์ EXPORT ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ  ยืนยันสถานะใบขนขาออกไม่ถูกต้อง กรณีไม่ใช้สิทธิตัดบัญชี ต้องไม่มี รหัสโครงการ   บรรทัดที่  2"

เลขรับงาน เลขที่ใบขนขาออก ยืนยันสถานะใบขนขาออก ProjectCode
62-XXXXXX A0XX160XXXXXX1 3 AAAAAAAA
62-XXXXXX A0XX160XXXXXX2 3 AAAAAAAA
62-XXXXXX A0XX160XXXXXX3 1 AAAAAAAA

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562, 11:10:42 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

การยืนยันสถานะ 3 คือการยืนยันสละสิทธิตัดบัญชีใบขนฉบับนั้นทุกบัตรส่งเสริมที่บริษัทมีอยู่ จึงไม่ต้องใส่รหัสโครงการ

ขอแนะนำดังนี้

1.ใบขนฉบับที่ 3 หากจะเลือกสถานะ 1 (ใช้สิทธิตัดบัญชี) ให้ยื่นตัดบัญชีไปก่อนเลย ไม่จำเป็นต้องยืนยันสถานะ 1
เนื่องจากหากไม่ตัดบัญชีใบขนนี้ ก็ยังจะขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบไม่ได้

2.ใบขนฉบบที่ 1 และ 2 หากจะเลือกสถานะ 3 (สละสิทธิทุกโครงการ) ไม่ต้องใส่รหัสโครงการ

แล้วลองดำเนินการดูอีกครั้งหนึ่งครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด