บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การเปิดดำเนินการ / การเปิดดำเนินการ / รายการอะไหล่และชิ้นส่วนที่ไม่ได้ลงบัญชีเป็นสินทรัพย์
GUEST โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562, 12:36:23 (28 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ขณะนี้ทางบริษัทฯได้ยื่นเปิดดำเนินการไปแล้ว แต่ติดปัญหาคืออะไหล่และชิ้นส่วนบางรายการไม่สามารถระบุเป็นเลขที่สินทรัพย์ได้ในคำขอเปิดดำเนินการ เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แต่ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะยึดหลักการที่ว่า ขอสังปล่อยยกเว้นเท่าไหร่ ก็ต้องสามารถระบุเป็นทรัพย์สินได้หมด

เพื่อให้การเปิดดำเนินการลุล่วงเป็นไปได้ บริษัทยินดีที่จ่ายภาษีอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเบี้ยปรับอื่นๆถ้ามีสำหรับรายการดังกล่าวข้างต้น

คำถาม ไม่ทราบว่าจะยื่นเรื่องขอเสียภาษีอากรตามรายการดังกล่าวได้อย่างไร เนื่องจาก

1) จะยื่นเรื่องปลอดภาระภาษีในระบบ  eMT แม้ว่าอะไหล่และชื้นส่วนดังกล่าวนั้น มีอายุจากการนำเข้าเกิน ๕ ปีแล้วก็ตาม ซึ่งปรากฏว่าไม่อนุญาตให้ยื่นเนื่องจากติดที่ว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขคือต้องเปิดดำเนินการก่อน

2) ยื่นทาง เอกสารโดยตรงที่กองฯ กองฯ จะให้ไปยื่นผ่านระบบ eMTแทน และเช็คที่แบบฟอร์มต่างๆ ก็ไม่มีแบบฟอร์มที่รองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ

คุณสิ...

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562, 13:22:32 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เครื่องจักร (รวมถึงอุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ) ทุกรายการ ที่นำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 28

จะต้องแสดงในแบบคำขอเปิดดำเนินการ ข้อ 2 รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้ในโครงการ ให้ครบทุกรายการ

เว้นแต่รายการที่ได้รับอนุมัติให้ส่งคืน/จำหน่าย/ทำลาย และตัดบัญชีเครื่องจักรไปแล้ว


แต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำเข้าโดยใช้สิทธิฯ อาจจะไม่อยู่ในทะเบียนสินทรัพย์ของบริษัทก็ได้

ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการบัญชีของบริษัทนั้นๆ

เช่น รายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท จะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ เป็นต้น


กรณีที่สอบถาม บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องชำระภาษีเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในทะเบียนสินทรัพย์

แต่ขอให้ปรึกษากับ จนท BOI ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเปิดดำเนินการโครงการของบริษัท

เพื่อขอคำแนะนำในการเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อชี้แจงตามข้อเท็จจริง ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด