mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561, 18:19:17 (26 สัปดาห์ ก่อน)
Top

1. อยากทราบว่า กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อแม่พิมพ์สำหรับฉีดชิ้นงานพลาสติกจากบริษัท และ บริษัท สั่งซื้อจากอีกบริษัทมาขายให้ลูกค้า

กรณีนี้ถือว่าแม่พิมพ์ เข้าข่าย กิจการ ITC หรือไม่ อย่างไรคะ

บริษัท ได้รับส่งเสริมกิจการประเภท 7.6 และ 6.9

2. กรณีที่บริษัท มีการสร้างสโตร์เพิ่ม ซึ่งจะไว้สำหรับพื้นที่สำหรับสินค้าที่รอขนส่ง แต่เนื่องจาก บริษัทจะใช้สำหรับ ทั้งกิจการผลิต 6.9 และ กิจการ ITC 7.6  อย่างนี้สามารถนับมานับเป็นเงินลงทุนของกิจการ ITC ได้้ด้วยหรือไม่

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561, 15:23:44 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. บริษัท A (ลูกค้า) ซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท B (BOI) แต่ B ไปซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท C เพื่อมาขายให้กับ A

1.1 หาก A นำแม่พิมพ์ดังกล่าวไปจำหน่ายต่อให้กับผู้อื่น
ถือว่า B ได้จำหน่ายแม่พิมพ์ในลักษณะค้าส่ง ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะขอส่งเสริมในกิจการ ITC 

1.2 หาก A นำแม่พิมพ์ดังกล่าวไปใช้ในธุรกิจของตนเอง เช่น นำไปฉีดพลาสติกเอง หรือส่งต่อไปให้ผู้อื่นฉีดพลาสติกให้
ถือว่า B ได้จำหน่ายแม่พิมพ์ในลักษณะค้าปลีก ซึ่งไม่อยู่ในข่ายที่จะขอส่งเสริมในกิจการ ITC

2. กรณีมีการสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มเติม เพื่อใช้ทั้งกิจการผลิตและกิจการ ITC

สามารถนำค่าก่อสร้างมานับเป็นการลงทุนของกิจการ ITC โดยใช้วิธีปันส่วนตามที่ BOI พิจารณาว่าถูกต้องเหมาะสม ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด