SS โพสต์เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561, 13:16:59 (26 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมินเว็บบอร์ด IC

ทางบริษัทฯ มีวัตถุดิบนำเข้าภายใต้ BOI เป็นกระป๋องเหล็กผสมดีบุก (+ฝากระป๋อง และหูหิ้วกระป๋อง) ที่เป็นสินค้า NG จึงต้องการขายให้กับตัวบุคคลรับซื้อของเก่า ซึ่งราคาที่ขายได้จะต่ำกว่าราคาสินค้าปกติ จึงอยากสอบถามดังต่อไปนี้ค่ะ

1. กรณีดังกล่าวจัดเป็นการขายในประเทศแบบปกติทั่วไปใช่หรือไม่คะ
2. ทางบริษัทฯ จะต้องติดต่อหรือทำการใดๆ เพื่ออนุญาตกับทาง BOI ก่อนขายหรือไม่คะ หรือแค่ยื่นเอกสารขอชำระภาษีเพิ่มเติมกรณีไม่ได้ส่งออกเพียงอย่างเดียว
3. การชำระภาษีย้อนหลังนับตั้งแต่วันนำเข้าใช่หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ
SS

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561, 14:02:13 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 36
หากเป็นวัตถุดิบด้อยคุณภาพ จะถือเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต
ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1.ขออนุญาตส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
- จะไม่มีภาระภาษีอากรที่ต้องชำระคืน

2.ขอชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนำเข้า
- หลังจากชำระภาษีแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายในประเทศได้

3.ขออนุญาตทำลาย และขอชำระภาษีตามสภาพเศษซาก (กรณีเศษซากหลังทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์)
- หลังจากชำระภาษีตามสภาพแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายต่างประเทศได้


กรณีที่สอบถามเข้าข่ายข้อ 3

จึงต้องขออนุมัติวิธีทำลายก่อน จากนั้นทำการทำลายภายใต้การตรวจสอบของบริษัท Inspector ที่ได้รับอนุญาตจาก BOI

หลังจากนั้นจะต้องยื่นเรื่องขอชำระภาษีส่วนสูญเสียนอกสูตร (เศษซาก) และชำระภาษี

แล้วจึงยื่นปรับยอดกับสมาคม IC และจำหน่ายเศษซากที่ชำระภาษีแล้วต่อไป ครับ

 

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561, 14:03:12
SS โพสต์เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561, 15:47:55 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน แอดมินเว็บบอร์ด IC

ขอบคุณค่ะแอดมิน

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ เดิมทีทางบริษัทเคยขออนุมัติวิธีการทำลายกับวัตถุดิบนี้กับทาง BOI แล้ว

แต่วิธีการทำลายเป็นการเผาทำลายค่ะ เนื่องจากเป็นภาชนะปนเปื้อน

หากครั้งนี้จะต้องการขายเป็นของเก่าที่ไม่ใช่การทำลายแบบเดิม ก็ต้องขออนุมัติซ้ำได้ใช่หรือเไม่คะ


ขอบคุณค่ะ
SS

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561, 16:14:46 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

หากจะทำลายด้วยวิธีเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้แล้ว ก็ไม่ต้องยื่นขออนุมัติวิธีทำลายอีก

แต่หากจะทำลายด้วยวิธีอื่น จะต้องยื่นขออนุมัติวิธีทำลายใหม่ครับ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะทำลายโดยวิธีเดิมหรือวิธีใหม่ก็ได้ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด