บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / อื่นๆ / การขอใช้สิทธิประโยชน์ BOI ในกิจการยานยนต์
My angle โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561, 16:36:42 (86 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน Admin,

มีเรื่องอยากเรียนสอบถามดังนี้ค่ะ

บริษัท / โรงงาน ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกิจการ การผลิตรถจักรยานยนตร์ (เช่าโรงงาน)  ได้มาตราฐาน ISO แล้ว ซึ่งปัจจุบันมี line การผลิตอยู่เพียง 1 line (มีเครื่องจักร กำลังทำงานอยู่แล้ว) ชึ่งผลิต และจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการเพิ่ม line การผลิต นำเช้าเครื่องจักร, วัตถุดิบ.  ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ เพื่อยกเว้นภาษี ในด้านไหนเลย ทางบริษัทฯ ต้องการขอใช้สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรต่างๆ   จ่ะต้องเริ่มต้น ขั้นตอนเริ่มต้น อย่างไรดีคะ หรือ สมัครขอรับบัตรส่งเสริม ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างคะ 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561, 17:57:45 (86 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ปัจจุบัน กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ำกว่า 248 ซีซี) ให้การส่งเสริมในประเภท 4.12 โดยกำหนดเงื่อนไขการให้การส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ ตาม Link

หากบริษัทฯ จะมีการลงทุนใหม่ โดยไม่ใช้เครื่องจักรร่วมกับเครื่องจักรที่มีอยู่ และสามารถลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประเภท 4.12 ก็สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้

วิธีการยื่นขอรับส่งเสริม มี 2 วิธี คือ ยื่นคำขอออนไลน์ หรือยื่นเป็นเอกสาร (การยื่นคำขอออนไลน์ ดูรายละเอียดได้จาก Link

กรณีจะยื่นคำขอฯ เป็นเอกสาร สามารถปรึกษาวิธีการกรอกคำขอฯ ได้ที่ศูนย์บริการลงทุน BOI ครับ

My angle โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561, 11:37:11 (85 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ Admin,

อยากสอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าบริษัทฯ ตองการขอรับการส่งเสริม สำหรับ line การผลิตเดิม ซึ่งมีอยู่แล้ว 1 line และมีเครื่องจักรอยู่แล้วนั้น  บริษัทฯสามารถ ดำเนินการขอรับการส่งเสริม ไปร่วมกับ line การผลิตที่จ่ะลงทุนเข้ามาใหม่ได้ไหมคะ  สรุปคือ ทางบริษัทฯ (โรงงาน) ต้องการให้กิจการอยู่ในสิทธิประโยชน์ทาง B OI ทั้งหมดนะคะ  ทำได้ไหมคะ

อีกอย่างคือ  จักรยานยนตร์ที่จ่ะผลิตนั้น  จ่ะจำหน่ายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ด้วยค่ะ  ตรงนี้ทางบริษัทฯ ต้องดูมาตรา 30 และ มาตรา 36 ใช่ไหมคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561, 22:04:35 (85 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ตามหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมของ BOI
จะต้องไม่ใช้เครื่องจักรเก่าในประเทศ ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริม

ดังนั้น หากจะมีการลงทุน Line การผลิตใหม่ จะยื่นขอรับส่งเสริมได้เฉพาะส่วนที่ลงทุนเพิ่มขึ้นใหม่เท่านั้น
จะนำ Line การผลิตที่มีอยู่เดิม มารวมขอรับการส่งเสริมไม่ได้ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด