GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561, 13:03:19 (85 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เนื่องจาก ระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบได้หมดอายุลง ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560

ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการยื่นเอกสารขอสิทธิ์ใหม่ใช่หรือไม่คะ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ใช้เวลาในการขอสิทธิ์ใหม่กี่วันคะ

บริษัท ไทย.....

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561, 13:24:51 (85 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.8/2561 การขอขยายเวลานำเข้าวัตตถุดิบตามมาตรา 36 จะต้องยื่นคำขอขยายเวลาภายในไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดสิทธิ

กรณีที่สอบถาม ระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบสิ้นสุดเกินกว่า 6 เดือนแล้ว จึงจะขอขยายเวลานำเข้าไม่ได้ แต่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 ได้อีก

โดยวัตถุดิบที่เหลือค้างจากการนำเข้าตามระยะเวลาเดิม จะต้องดำเนินการตัดบัญชีหรือขอชำระภาษี เพื่อเคลียร์ยอดค้างคงเหลือเป็น 0 ด้วยครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 09:39:16 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน แอดมิน รบกวนขอสอบถามค่ะ

บริษัทมีกิจการที่ไดรับการส่งเสริม จำนวน 2 โครงการ ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน และบริษัทมีการรวมบัญชีปริมาณสต็อกฯ ของทั้ง 2 โครงการเข้าด้วยกัน

โดย โครงการที่ 1 > มีระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2564

     โครงการที่ 2 > มีระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ถึง 17 มิถุนายน 2563

* เมื่อรวมบัญชีปริมาณสต็อกเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ คือ 28 กันยายน 2562 ถึง 17 มิถุนายน 2563

คำถามคือ 1. อยากทราบว่าเวลาที่จะขอขยายระยะเวลาการนำเข้าวัตถุดิบต้องยื่นในระบบฯ เพื่อขอขยายทั้ง 2 โครงการหรือไม่

           2. ถ้ายื่นขอขยายเวลาแล้วระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติฯ จะสิ้นสุดสิทธิฯ วันที่เท่าไรคะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 12:00:19 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

กรณีมีการรวมบัญชีสต็อกวัตถุดิบ

1.ระยะเวลาการได้รับสิทธิของบัญชีรวมสต็อก จะกำหนดให้เป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดครั้งล่าสุดของทุกโครงการ (สั้นหน้า สั้นหลัง)
ซึ่งกรณีของบริษัทที่สอบถาม คือ 28 กย 62 - 17 มิย 63

2.การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบครั้งแรกหลังรวมบัญชีสต็อก ให้ยื่นขยายเฉพาะโครงการที่จะสิ้นสุดก่อน
ซึ่งกรณีของบริษัทคือ ขยายเวลาโครงการที่ 2 (สิ้นสุด 17 มิย 63) โดยจะได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาถึงวันสิ้นสุดสิทธิของอีกโครงการหนึ่ง (27 กย 64)

3.หลังจากนั้น เมื่อใกล้ครบระยะเวลานำเข้าของทั้ง 2 โครงการ (27 กย 64) ให้ยื่นขยายเวลานำเข้าของทั้ง 2 โครงการ ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ขยายครั้งละไม่เกิน 2 ปี ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563, 13:29:40 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด