GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561, 14:07:45 (86 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้รับส่งเสริมผลิตนาฬิกาค่ะ

อยากสอบถามว่า วัตถุดิบที่เป็นเข็มนาฬิกา หากเข็มนาฬิกาหักในกระบวนการผลิต เข็มนาฬิกาถือว่าเป็นส่วนสูญเสียนอก หรือ ในสูตร ค่ะ 

บริษัท ASK....

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561, 14:09:57 (86 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยมีอัตราไม่คงที่ ถือเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตร

เข็มนาฬิกาที่หักระหว่างการผลิต บางครั้งหักมาก บางครั้งหักน้อย บางครั้งไม่หักเลย ทั้งหมดถือเป็น ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด