บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ / การโอนใบขนขาออกเพื่อตัดบัญชีแบบไร้เอกสาร
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561, 10:30:41 (87 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็น BOI ให้กับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้สิทธิ BOI โดยที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการทำใบขนโดยการสลักหลังมาให้บริษัทฯ เพื่อตัดบัญชีวัตถุดิบได้

แต่ครั้งนี้จะมีการตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร ซึ่งลูกค้าไม่สามารถจะเอาชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ลงไปในใบขนได้

บริษัทฯ จะต้องทำอย่างไรค่ะ ถึงจะสามารถตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561, 10:53:08 (87 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีที่บริษัท A (BOI) จำหน่ายสินค้าให้บริษัท B (non-BOI) เพื่อส่งออกทางอ้อม

สินค้าที่ส่งออกจะต้องเป็นชื่อและโมเดลเดียวกันกับที่บริษัท A จำหน่ายให้บริษัท B และต้องตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์และโมเดลที่บริษัท A ได้รับอนุมัติสูตรการผลิต


การโอนสิทธิใบขนขาออกเพื่อตัดบัญชีแบบไร้เอกสาร บริษัท A จะต้องปฎิบัติดังนี้

1. ต้องติ๊กสิทธิประโยชน์ในใบขนอิเล็กทรอนิกส์เป็น BOI

2. ต้องระบุเลขนิติบุคคล 13 หลักของบริษัท B ในช่อง remark ของสินค้าแต่ละรายการที่จะโอนสิทธิ
โดยจะระบุข้อความอื่นต่อท้ายได้เลข 13 หลักก็ได้ แต่ระบบ RMTS จะดึงข้อมูลจากช่อง remark ในใบขนอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ 13 ตัวอักษรแรกเท่านั้น

3. สินค้าแต่ละรายการในใบขนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถโอนสิทธิให้ผู้ผลิตรายเดียวเท่านั้น หากต้องการโอนสิทธิให้ผู้ผลิตหลายราย ต้องแยกสินค้าเป็นแต่ละรายการ

4. ต้องระบุชื่อสินค้าและโมเดล ในใบขนอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนดใน ประกาศ สกท ที่ ป.9/2561 คือ
- ต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ในช่อง ENGLISH DESCRIPTION OF GOODS และระบุชื่อโมเดลในช่อง PRODUCT CODE หรือ
- ต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ตามด้วยชื่อโมเดลในช่อง ENGLISH DESCRIPTION OF GOODS และต้องไม่ระบุข้อมูลใดๆในช่อง PRODUCT CODE

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด