บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ / การเปิดโครงการใหม่ที่ใช้พื้นที่ร่วมโครงการเดิม
SS โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561, 13:04:51 (57 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน Admin FAQ108

บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นต่างชาติข้างมาก และได้รับบัตรส่งเสริมจากทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนมาแล้วจำนวน 2 ใบ ได้แก่ BOI และ ITC (แต่ ITC ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ) และมีวางโครงการจะเปิดไลน์การผลิตประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตอันใกล้ โดยทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะขอบัตรส่งเสริม BOI ใหม่ เนื่องจากจะนำเข้าเครื่องจักรใหม่เฉพาะไลน์การผลิตนี้ ขออนุญาตสอบถาม ดังนี้

1. โครงการใหม่ดังกล่าว นับเป็นโครงการขยายหรือไม่ หากใช่ บริษัทฯ จะไม่สามารถนำการลงทุนมูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ (เช่น เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น) มานับเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ใช่หรือไม่

2. หากทางบริษัทขอบัตรส่งเสริมใหม่ จะสามารถใช้พื้นที่ร่วมกับโครงการเดิมที่ได้รับการส่งเสริม BOI ได้หรือไม่

3. การลงทุนสำหรับขอรับบัตรส่งเสริมใหม่ ต้องมีทุนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านใช่หรือไม่ ทางบริษัทฯ สามารถลงทุนเฉพาะเครื่องจักรที่จะนำเข้ามา ไม่มีการลงทุนสำหรับค่าก่อสร้าง หรือค่าเช่าใดๆ ได้หรือไม่

ขอบพระคุณและขอแสดงความนับถือ

SS

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561, 14:46:21 (57 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตอบคำถามดังนี้

1. ถือเป็นกิจการขยาย ไม่สามารถนำมูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ (เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ เป็นต้น) มานับรวมเป็นขนาดการลงทุน

2. สามารถใช้พื้นที่ร่วมกับโครงการเดิมได้ แต่ต้องแยกสายการผลิตของแต่ละโครงการให้ชัดเจน

3. กิจการผลิต ปกติกำหนดขนาดการลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
กรณีที่สอบถาม เป็นโครงการขยาย ซึ่งจะใช้พื้นที่ร่วมกับโครงการเดิม จึงจะนับขนาดการลงทุนได้เฉพาะค่าเครื่องจักร และค่าต่อเติมอาคาร (ถ้ามี) ครับ

SS โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561, 15:50:52 (57 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน Admin FAQ108

ขอบคุณค่า

 

SS

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด