บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การดำเนินการอื่นๆ / อื่นๆ / การซื้อกิจการบริษัทที่เป็น BOI
Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561, 15:53:35 (61 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมิน

รบกวนสอบถาม และขอคำแนะนำค่ะ

* กรณีที่บริษัท A เป็น BOI ต้องการซื้อกิจการของบริษัท B ซึ่งเป็นบริษัท BOI เหมือนกัน อยากทราบว่า

1. เราจะเรียกการดำเนินการแบบนี้ว่าอย่างไรคะ > การควบกิจการ หรือ การโอน-การรับโอนกิจการ

2. ถ้าทั้ง 2 บริษัทยื่นเอกสารกับสำนักงานฯ (BOI) เรียบร้อยแล้ว (ตามข้อที่ 1....) ระยะเวลาทำการของสำนักงานฯ (BOI) หลังจากที่บริษัทยิ่นเอกสารไปแล้วใช้เวลากี่วันทำการคะ

3. ระหว่างที่ทั้ง 2 บริษัท ยื่นเรื่องขออนุมัติจากสำนักงานฯ (BOI) ทั้งบริษัท A และบริษัท B สามารถทำการผลิต หรือ ซื้อ-ขายได้ตามปกติหรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561, 17:53:05 (61 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การควบบริษัท คือการที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป มารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียว

เมื่อควบบริษัทเข้ากันแล้ว จะมีผลทําให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัทสิ้นสภาพไป และเกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทน

โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจากการควบ จะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้

http://dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_merge.pdf


ตอบคำถามดังนี้ครับ

บริษัท A (BOI) จะซื้อกิจการของบริษัท B (BOI)

1. BOI จะพิจารณาเป็นการโอน/รับโอนกิจการ
โดยบัตรส่งเสริมของ B จะใช้ได้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันโอนกิจการ

ดังนั้น หาก A ต้องการจะรับช่วงดำเนินการที่ได้รับการส่งเสริมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมเดิมของ B
A จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมเพื่อรับโอนกิจการภายในกำหนด 3 เดือนข้างต้น

2. BOI กำหนดระยะเวลาพิจารณาการโอน/รับโอนกิจการ ไม่เกิน 30 วันทำการ

3. ระหว่างที่รอการพิจารณา BOI ไม่มีข้อกำหนดว่า A และ B ห้ามดำเนินการอะไรบ้าง

บริษัทจึงควรพิจารณาความเหมาะสมเป็นเรื่องๆ ไป ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561, 09:55:11 (61 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562, 11:06:40 (32 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

เรียน  แอดมิน

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

เมื่อบริษัท A ซื้อกิจการของบริษัท B ( ดำเนินการควบบริษัท หรือควบกิจการ รวมเป็นบริษัทเดียวกัน )

1. วัตถุดิบของ บริษัท A และ B ต้องจัดการเครียร์ Stock Raw mat. อย่างไรคะ

2. บริษัท A และ B ต้องชำระภาษีวัตถุดิบที่คงเหลืออยู่ในช่อง Balance หรือไม่

grp_no grp_desc  max_stock uom imp_qty exp_qty balance app_qty start_date
000001 AG-NEUTRALIZER 1,260.00 KGM 2,820.00000000 2,416.79667000 403.20333000 856.79667000 Y

3. เครื่องจักรของบริษัท A และ B  จะต้องจัดการอย่างไร

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562, 08:57:17 (30 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

กรณีที่บริษัท A และ B ควบรวมกิจการ บัตรส่งเสริมของ A และ B จะใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันควบรวมกิจการ

ดังนั้น หากบริษัท A, B และบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ไม่ยื่นคำขอโอน/รับโอนกิจการที่ได้รับส่งเสริม สิทธิประโยชน์ของบัตรของ A และ B จะสิ้นสุดลง

บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม จะต้องชำระภาษีอากรที่เหลืออยู่ทั้งหมดของ A และ B ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562, 11:54:45 (30 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

1. ตามคำตอบด้านบน หากบริษัท A , B และบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ยื่นคำขอโอน / รับโอนกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

    สิทธิประโยชน์ของบัตร A และ B ก็จะไม่สิ้นสุดลง และบริษัทใหม่ฯ จะไม่ต้องชำระภาษีอากรที่เหลืออยู่ของทั้ง A และ B เข้าใจถูกต้องหรือไม่คะ

2. กรณีที่บริษัท A และ B ควบรวมกิจการ > และใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน คือ  A

    * บริษัท A ต้องยื่น คำขอรับโอนกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริม และบริษัท B ต้องยื่น คำขอโอนกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริม ถูกต้องหรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562, 12:37:11 (30 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

1.หากบริษัท A, B และบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม ยื่นคำขอโอน/รับโอนกิจการ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ของ A และ B จะตกเป็นของบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่

ดังนั้น หากสิทธิประโยชน์ของ A และ B ยังไม่สิ้นสุด ก็จะยังไม่เกิดภาระภาษีหลังควบรวมกิจการ

2.บริษัทที่เกิดขึ้นใหม่จากการควบรวมกิจการ จะเกิดเลขนิติบุคคลใหม่

ดังนั้น แม้จะใช้ชื่อเดิม ก็ถือเป็นคนละบริษัทกัน

ทั้ง 3 บริษัท จึงต้องยื่นคำขอโอน/รับโอนกิจการ ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562, 13:30:07 (30 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ขอบคุณมากค่ะ

 

แก้ไขโดย Khun Ao เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562, 13:30:23
Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562, 13:45:18 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามดังนี้ค่ะ

หากบริษัท A และ B ได้ควบกิจการรวมกันแล้ว จากเดิมที่บริษัท A  มีขั้นตอนการผลิตอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนการสกรีน และ 2. ขั้นตอนการเคลือบสื่อ และบริษัท B มีขั้นตอนการผลิต 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน

อยากทราบว่าหากควบกิจการรวมกันแล้ว ภายในพื้นที่ของบริษัท A จะเหลือการผลิตขั้นตอนที่ 1 แค่ขั้นตอนเดียว

และย้ายขั้นตอนที่ 2 ไปผลิตที่บริษัท B ได้หรือไม่คะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562, 18:36:50 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

หากควบรวมกิจการ และโอน/รับโอนทุกบัตรแล้ว

บัตรส่งเสริมทุกฉบับจะยังคงมีเงื่อนไขเช่นเดิม

เช่น บัตร A1 ตั้งโรงงานที่ ชลบุรี มีขั้นตอนสกรีน และเคลือบ

บัตร B1 ตั้งโรงงานที่ ระยอง มีขั้นตอนสกรีน และเคลือบ

หลังจากควบรวมเป็นบริษัท C จะมีบัตร C1(A1) และ C2(B1) ซึ่งบัตร C1 ต้องตั้งที่ชลบุรี บัตร C2 ต้องตั้งที่ระยอง

การจะนำขั้นตอนสกรีนของบัตร C1 และ C2 ไปทำที่ชลบุรี และนำขั้นตอนเคลือบของบัตร C1 และ C2 ไปทำที่ระยอง ไม่น่าจะทำได้ เนื่องจากบัตร C1 และ C2 อาจมีเงื่อนไขแตกต่างกัน

กรณีนี้อาจจะต้องยื่นขอรวมโครงการ เพื่อรวมบัตร C1 และ C2 เป็นโครงการเดียว โดยจะมีขั้นตอนสกรีนที่ชลบุรี และขั้นตอนเคลือบที่ระยอง

แต่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิม

แนะนำให้ปรึกษากับ จนท BOI ที่ดูแลโครงการของบริษัทโดยตรง ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562, 09:03:52 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562, 16:25:05 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามเพิ่มค่ะ ในกรณีที่บริษัท มีการดำเนินการทำเรื่องขอรับการส่งเสริมไว้กับสำนักงานฯ ซึ่งขณะนี้เรื่องฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่

และตอนนี้ผู้บริหารของบริษัท มีแผนที่จะควบกิจการกับบริษัทๆ หนึ่ง ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน บริษัทฯ อยากทราบว่าหลังจากเรื่องขอรับการส่งเสริม

ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติและได้รับบัตรส่งเสริมเรียบร้อยแล้ว  แค่ขั้นตอนการควบกิจการจะทำหลังจากนั้น บริษัทฯ จะสามารถรับโอนเครื่องจักรจากบริษัทที่โอนให้มาเข้า

โครงการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วได้หรือไม่คะ รบกวนขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562, 17:16:43 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

ไม่น่าจะทำได้

เนื่องจากการรับโอนเครื่องจักรที่เคยใช้ผลิตและก่อให้เกิดรายได้แล้วจากบัตรหนึ่ง ไปอีกบัตรหนึ่ง เป็นลักษณะของการสวมสิทธิ์ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562, 08:56:10 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด