บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 30 / อื่นๆ / รายงานการใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนทุก 6 เดือน ของรอบปีบัญชี
oyooat โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561, 14:28:45 (88 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บัตรส่งเสริมได้ระบุในเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ให้บริษัทฯ รายงานการใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนทุก 6 เดือน ของรอบปีบัญชี  บริษัทฯขอสอบถามดังนี้

1. บริษัทต้องรายงานสำนักงาน BOI ใช่หรือไม่ 

2. รายงานการใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนทุก 6 เดือน  หมายถึง  การขอส่งบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ไปสั่งปล่อยยังกรมศุลกากร ราย 6 เดือน ใช่หรือไม่   หากใช่  บริษัทฯ ไม่ต้องจัดทำรายงานส่ง เนื่องจากนำเข้าวัตถุดิบโดยการสั่งปล่อยผ่านระบบ RMTS2011 (สต๊อกหมุนเวียน)     

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561, 17:02:42
ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561, 17:23:56 (88 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กิจการอิเล็กทรอนิกส์ จะมีเงื่อนไขกำหนดในบัตรส่งเสริม ให้รายงานการใช้วัตถุดิบในประเทศทุกรอบ 6 เดือน

1. ให้ยื่นรายงานต่อ BOI โดยจัดทำเอกสารเป็นตารางข้อมูลขึ้นมาเอง เนื่องจากไม่มีแบบฟอร์มเป็นการเฉพาะ

2. เป็นการรายงานความคืบหน้าในการใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ใช่การรายงานการใช้สิทธิสั่งปล่อยวัตถุดิบ ครับ

sujang โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561, 17:06:05 (85 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถามเพิ่มเติมคะ นอกจากตารางแล้วมีเอกสารอื่นหรือไม่คะ ที่ต้องแนบประกอบการรายงานการใช้วัตถุดิบทุกรอบ 6 เดือน

เนื่องจากบริษัท ยังไม่เคยยื่นรายงานดังกล่าง (กิจการประเภท 5.5)

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561, 14:28:58 (85 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การยื่นรายงานการใช้วัตถุดิบในประเทศทุกรอบ 6 เดือน

ใช้เฉพาะหนังสือนำส่งที่เป็นหัวจดหมายบริษัท และตารางรายงานการใช้วัตถุดิบ เท่านั้นครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด