SANIC2015 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561, 15:14:53 (106 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ผมรบกวนสอบวิธีการคิดคำนวณบัญชีปริมาณสต๊อคสูงสุด กรณี ขอครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติกิจการประเภท 5.4.3.2 กิจการผลิต ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมแบใยแสงนำแก้ว กำลังการผลิตปีละประมาณ 9,192,960 ชิ้น แบ่งออกเป็น ดังนี้ 1. Model A =    367,718.40 ชิ้น,     2. Model B = 6,986,649.60 ชิ้น, 3. Model C = 1,838,592.00 ชิ้น และปริมาณสต๊อคหมุนเวียน 6 เดือน = 4,596,480 ชิ้น ซึ่ง 1 ผลิตภัณฑ์ จะประกอบด้วย ชิ้นส่วนที่เป็นงานฉีด และชิ้นส่วนประกอบ ผมรบกวนสอบถามดังนี้ครับ

1) การคิดคำนวณบัญชีปริมาณสต๊อคฯ ต้องแยกออกเป็นแต่ละ Model หรือ ไม่

2) ชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนประกอบ เช่น ชิ้นส่วน ก 2 ชิ้น, ชิ้นส่วน ข 4 ชิ้น เป็นต้น คิดเป็น 2 ชิ้น หรือ 4 ชิ้น(ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์) หรือคิดเป็น 1 ชิ้น แล้ว คูณ ปริมาณสต๊อคหมุนเวียน 6 เดือนเลย

3) ชิ้นส่วนที่เป็นงานฉีด และชิ้นส่วนประกอบ เมื่อรวมทั้ง 2 ส่วนต้องไม่เกินปริมาณสต๊อคหมุนเวียน 6 เดือน หรือกำลังการผลิตต่อปี

ผมรบกวนด้วยครับ

ขอบคุณครับ

 

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561, 12:58:55 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

คำถามอ่านเข้าใจยาก ขอตอบเฉพาะหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติ Max Stock ดังนี้ครับ

1. สามารถขอได้เท่ากับกำลังผลิต 6 เดือนตามบัตรส่งเสริม
เช่น หากบัตรส่งเสริมระบุกำลังผลิตสูงสุดไว้ 1,000,000 ชิ้น/ปี จะสามารถขอ Max Stock สำหรับการผลิต 500,000 ชิ้น

2. การขอ Max Stock จะใช้สินค้ากี่โมเดลในการคำนวณก็ได้ โดยให้ระบุปริมาณที่จะผลิตของแต่ละโมเดลนั้นๆ ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินกำลังผลิต 6 เดือนตามบัตรส่งเสริม เช่น
Model A จำนวน 300,000 ชิ้น
Model B จำนวน 150,000 ชิ้น
Model C จำนวน   50,000 ชิ้น
จากนั้น คำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบของ Model A, B, C ตามกำลังผลิตข้างต้น แล้วนำมารวมกันเป็น Max Stock ครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561, 13:32:27 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด