GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 01:35:57 (282 สัปดาห์ ก่อน)
Top
ต้องการทราบขั้นตอนการดำเนินการ กรณีที่บริษัท A (Zone 3) ต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม ให้กับบริษัทที่อยู่ในประเทศซึ่งได้รับสิทธิ BOI (Zone 2)
1. เริ่มแรก ต้องยื่นเรื่องหรือขออนุญาตจาก BOI ก่อนหรือไม่
2. ต้องตรวจสอบเรื่องสิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ลูกค้าก่อนหรือไม่ เนื่องจากสิทธิประโยชน์ต่างกัน (ต่าง Zone)
ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 01:43:41 (282 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
A (BOI) -> B (BOI) -> ส่งออก

1. การที่ A จะขายให้ B ไม่ต้องขออนุญาตจากบีโอไอ เพราะ A จะส่งออกโดยตรงหรือทางอ้อม ก็ไม่ผิดเงื่อนไขอะไร

2. แม้ว่า A และ B จะตั้งอยู่คนละโซน แต่หากทั้ง 2 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์มาตรา 36 (โซน 3 ยกเว้น 5 ปี โซน 2 ยกเว้น 1 ปี) ก็ไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากเมื่อ B ส่งออก ก็สามารถโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบกลับมาให้ A ได้

3. แต่ทั้งนี้ A ควรตรวจสอบกับ B ก่อนว่า สินค้าที่ซื้อ A ขายให้ B เข้าข่ายวัตถุดิบตามโครงการที่ B ได้รับส่งเสริมหรือไม่ เวลาโอนสิทธิตัดบัญชีกลับมาจะได้ไม่มีปัญหา
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 01:53:28 (282 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top
อยากทราบว่า แล้ว A ต้องใช้เอกสารอะไรในการพิสูจน์ว่า B ส่งออกสินค้าของ A ไปต่างประเทศ
ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 01:55:40 (282 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top
โดยหลักการ เมื่อ B (ผู้ส่งออก) จะโอนสิทธิตัดบัญชีให้กับ A
B จะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า ได้ซื้อวัตถุดิบมาจาก B จริง

หาก B โอนสิทธิตัดบัญชีไปให้กับบริษัทที่ไม่ได้ขายวัตถุดิบให้กับ B ย่อมถือว่า B มีความผิด
และหากบริษัทผู้รับโอนสิทธิมาโดยมิชอบนั้น นำสิทธิไปตัดบัญชี ก็ย่อมถือว่า มีความผิดเช่นกัน

หลักฐานเบื้องต้นที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ คือหลักฐานการซื้อขาย (ใบรับของ/ใบกำกับภาษี ฯลฯ) ระหว่าง A กับ B
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 02:03:44 (282 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top
A (BOI) -> B (Non BOI) -> ส่งออก

กรณีนี้ A ต้องใช้เอกสารอะไรในการพิสูจน์ว่า B ส่งออกสินค้าของ A ไปต่างประเทศ
ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 02:17:19 (282 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top
กรณีส่งออกทางอ้อม คือ A (BOI) -> B -> ส่งออก
BOI อนุญาตให้ A ตัดบัญชีวัตถุดิบมาตรา 36 ด้วยระบบ RMTS ใน 4 กรณี คือ

1. B เป็น BOI และได้รับ ม.36
    - ตัดบัญชีแบบโอนสิทธิด้วย Report-V
2. B เป็น Non-BOI แต่เป็น Trading ที่ไม่ได้นำของไปผลิตต่อ และส่งออกไปในชื่อสินค้าเดียวกันกับที่ซื้อมาจาก B โดยไม่มีการแกะกล่องหรือ re-pack ใหม่
    - ตัดบัญชีโดยใช้ใบขนของผู้ส่งออกที่มีการระบุหน้าใบขนโดยชัดเจนว่าโอนสิทธิตัดบัญชีให้กับ A
3. B เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน (B จะเป็น BOI หรือ Non-BOI ก็ได้)
    - ตัดบัญชีโดยใช้ใบขนสินค้าขาออกโอนย้าย
4. B อยู่ใน Free Zone  (B จะเป็น BOI หรือ Non-BOI ก็ได้)
    - ตัดบัญชีโดยใช้ใบขนสินค้าขาออกของ A

แต่ถ้า B เป็นบริษัทที่ใช้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ของกรมศุลกากร จะใช้ใบแนบท้ายใบขนขาออก เป็นหลักฐานในการขอคืนอากรจากกรมศุลกากร
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 02:22:09 (282 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top
A ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36 ส่วนลูกค้าคือ B ได้รับสิทธิลดหย่อนอากรตามมาตรา 30 จะยังสามารถจำหน่ายให้กันได้หรือไม่
ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556, 02:29:32 (282 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top
สิทธิลดหย่อนภาษีวัตถุดิบ (ม.30) ใช้ในกรณีที่นำวัตถุดิบเข้ามาเพื่อผลิตเป็นสินค้า ซึ่งจะส่งออกหรือไม่ก็ได้
ส่วนสิทธิยกเว้นภาษีวัตถุดิบ (ม.36) ใช้ในกรณีที่นำวัตถุดิบเข้ามาผลิตส่งออก

1) A (ม.36) -> B (ม.36) -> ส่งออก  ... กรณีนี้สามารถทำได้ ไม่มีปัญหา
2) A (ม.36) -> B (ม.30) -> จำหน่ายในประเทศ ... กรณีนี้มีปัญหา เนื่องจากเป็นการนำวัตถุดิบตามมาตรา 36 ไปจำหน่ายในประเทศ
3) A (ม.36) -> B (ม.30) -> ส่งออก  ... กรณีนี้มีปัญหา เนื่องจากวิธีการตัดบัญชีตามมาตรา 30 เป็นการสรุปรายงานการผลิตจำหน่ายปีละ 1 ครั้ง ซึ่งต่างกับวิธีการตัดบัญชีตามมาตรา 36 ... จึงควรให้ลูกค้า B ขอรับสิทธิตามมาตรา 36 เพิ่มเติม และดำเนินการตามวิธีที่ 1 คือ A (ม.36) -> B (ม.36) -> ส่งออก

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด