บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / อื่นๆ / การขอรับบัตรส่งเสริมสำหรับโครงการใหม่
PONIE โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560, 08:25:22 (102 สัปดาห์ ก่อน)
Top

 

สำหรับ กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ ECU ในรถยนต์ เดิม บริษัทมี  2 บัตรส่งเสริม บัตร 1 สำหรับ ABS,EPS  บัตร 2 camera-ECU  แต่ทั้ง 2 บัตรนี้ ทาง boi ให้สิทธิประโยชน์ ไม่จำกัด วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล

หาก บ.จะต้องการจะขึ้น project ที่ 3 ซึงจะผลิต ECU เหมือนกันค่ะ และใช้เครื่องจักร เหมือนกันกับ p1 p2 ไม่ทราบว่ายังจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของ ไม่จำกัดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลไหม เพราะตอนนี้ไม่ทราบว่า ทาง boi มี นโยบายการส่งเสริมที่เปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่  และจะทำวิธีไหนได้บ้างค่ะ ที่จะใช้เครื่องจักรร่วมกัน เนื่องจากบ.ทราบว่า เครื่องจักรเวียนเทียนไม่ได้เพราะใช้สิทธิประโยชน์ไปแล้ว ดังนั้น ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ใช่หรือไม่ค่ะ หรือพอจะมีทางออกแบบไหนโปรดแนะนำค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560, 12:56:12
ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560, 13:09:26 (102 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. กิจการที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุด ต้องเป็นกิจการที่ BOI กำหนดว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ (กลุ่ม A1) ตามประกาศ กกท ที่ 2/2557

2. การผลิต ECU เป็นกิจการประเภท 4.1.8.3 (กลุ่ม A2) หากยื่นขอรับส่งเสริม จะได้รับสิทธิตามเกณฑ์ปกติ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี กำหนดวงเงินสูงสุด)

3. การยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ จะใช้เครื่องจักรร่วมกับโครงการอื่นไม่ได้ จะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรขึ้นใหม่ ครับ

PONIE โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560, 15:34:57 (102 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ

Thif โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560, 13:45:34 (100 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถาม การยื่นขอขยายการเริ่มมีรายได้ครั้งแรก ประเภทกิจการ 7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ทันสมัย (นโยบายส่งเสริมการลงทุน ฯ รูปแบบคลัสเตอร์) ตามประกาศ ที่ 10/2558    บริษัท ฯ ได้รับ บัตรส่งเสริม ลงวันที่ 31 ม.ค 60 และต้องมีรายได้ครั้งแรกก่อนวันที่ 31 ธ.ค 2560 ตามประกาศ ที่ 10/2558   บริษัท ฯ ได้ยื่น แจ้งยืนยันการดำเนินโครงการ 6 เดือน  จะยังดำเนินตามโครงการต่อไป และยังไม่เริ่มดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มประมาณ มกราคม 2562                         บริษัท ฯ ต้องยื่นขอขยายระยะเวลา เริ่มมีรายได้ครั้งแรกอย่างไรบ้างค่ะ หรือไม่ต้องยื่นขอขยายระยะเวลา

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560, 15:20:34 (100 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ประกาศ กกท ที่ 10/2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

กำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากปกติ เช่น ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้

และกำหนดเงื่อนไข เช่น ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันศึกษาฯ และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เป็นต้น

หากบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศ ที่ 10/2558 ไม่ได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษที่ได้รับเพิ่มเติม คือ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์ปกติของประกาศ กกท ที่ 2/2557

---------------------------------

ดังนั้น หากมีบริษัทเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเริ่มมีรายได้ครั้งแรกภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 และยังคงต้องการรับสิทธิประโยชน์ตามประกาศ ที่ 10/2558

บริษัทจะต้องยื่นขอขยายเวลาการเริ่มมีรายได้ครั้งแรกต่อBOI

---------------------------------

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอขยายเวลา ขอให้ติดต่อสอบถามกับกองที่รับผิดชอบโครงการของบริษัทโดยตรง ครับ

Thif โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560, 11:26:32 (99 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ขอบคุณมากค่ะ

Thif โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561, 15:18:28 (76 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

สวัสดีค่ะ ขอปรึกษา การขอรับการส่งเสริม

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งตามที่ดิฉันได้ดูในรายการ ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  อยู่หมวดที่ 4   

ประเภทกิจการ       : 4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซมแม่พิมพ์

เงื่อนไข               : ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทางวิศวกรรม

สิทธิและประโยชน์   :  A3

สอบถาม  ขอรับการส่งเสริมในหมวดนี้ได้ไม่คะ  (ขอเป็นในนามบุคคลก่อน  แล้วจึงจะจดทะเบียนบริษัท )

ชื่อที่ต้องจดทะเบียนบริษัท  : A........ CO.,LTD

ทุนจดทะเบียน   20 ล้านบาท

หุ้นส่วน   :  เกาหลี 49%

           :  ไทย 51 %  

สอบถามกรณีเงินปันผล  ถ้า บมจ. B............ ร่วมจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกับ A............  CO.,LTD

 บริษัทฯ จะต้องนำเงินผลที่ได้มาคำนวณรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลหรือไม่ค่ะ   หรือไม่ต้องนำมาคำนวณ

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561, 15:01:58
ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561, 15:24:57 (76 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

การโพสต์คำถามในครั้งต่อๆไป ไม่ต้องระบุชื่อบริษัทนะครับ


ตอบคำถามดังนี้

1.กิจการผลิตแม่พิมพ์ ขอรับส่งเสริมได้ในประเภท 4.5.2 ไม่มีเงื่อนไขขั้นตอนการผลิต/ออกแบบ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภท A3
http://www.boi.go.th/newboi/upload/section4_th_wt_link.pdf

2.กรณีที่บริษัท A มีกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 31 และ 34

เงินปันผลดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัท A (บุคคล/นิติบุคคล/บริษัท B) จึงไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด