บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / การสั่งปล่อยเครื่องจักร / สั่งปล่อยเครื่องจักร/อุปกรณ์ ผิดประเภทผิดราคา
SANIC2015 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560, 16:58:50 (73 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถาม กรณี บริษัทฯ สั่งปล่อยและหรือนำเข้าเครื่องจักร/อุปกรณ์ผิดประเภท โดยบริษัทฯ ใช้สิทธิฯสั่งปล่อยฯแบบบีโอไอ (ยกเว้นอากร และ Vat,อากร 0%,Vat 7%) เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 แต่จาการตรวจสอบเมื่อได้รับสินค้าแล้วเป็นของมือสองและราคาก็ไม่ถูกต้อง(อุปกรณ์ตรวจสอบปลอกโลหะ(Ferrule) ซึ่งราคานำเข้าตาม อินวอยซ์ 1,500,000 บาท แต่ราคาจริง 320,000 บาท บริษัทฯต้องทำอย่างไรบ้าง  ทั้งนี้บริษัทฯเปิดดำเนินการฯแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ถูกต้องตามระบบของสำนักงานฯ  รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560, 11:01:50 (73 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. หากนำเครื่องจักรเข้ามาโดยสำแดงราคาไม่ถูกต้อง
จะเป็นปัญหาเฉพาะในส่วนกรมศุลกากร
แต่ในส่วน BOI ยังถือว่าเครื่องจักรรายการนั้น ยังคงเป็นเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร

2. หากนำเครื่องจักรเข้ามาโดยสำแดงรายการไม่ถูกต้อง
จะเป็นปัญหาทั้งในส่วนกรมศุลกากรและ BOI
โดย BOI จะถือว่าการสั่งปล่อยไม่ถูกต้อง และต้องเพิกถอนสิทธิยกเว้นภาษีอากรของเครื่องจักรดังกล่าว

ปัจจุบันระบบ eMT ยังไม่รองรับที่จะให้บริษัทยื่นขอจำหน่ายเครื่องจักรโดยเพิกถอนสิทธิยกเว้นภาษีอากร
ความเห็นของแอดมินคือ

1. ติดต่อกรมศุลกากรเพื่อขอชำระภาษีอากรและเบี้ยปรับ ตามที่สำแดงรายการเป็นเท็จ หรือ
2. ติดต่อสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ของ BOI เพื่อรวบรวมปัญหาและกำหนดวิธีการดำเนินการ ครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560, 15:09:11 (73 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ

ZATH โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562, 10:06:54 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

สอบถามกรณีนำเข้าเครื่องจักรโดยใช้สิทธีบีโอไอยกเว้นภาษีเข้ามาแล้ว ต่อมาพบว่าทางผู้ขายคิดราคาตำกว่าความเป็นจริงจึงต้องการจะออกอินวอยซ์เรียกเก็บเพิ่ม คำถามคือ อยากทราบว่าเมื่อนำไป post review เพื่อสำแดงราคาหน้าใบขนให้ถูกต้อง จะต้องเสียภาษีในส่วนที่ราคาเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมาหรือไม่คะ หรือว่าถือว่าสิทธิบีโอไอครอบคลุมราคาทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเพิ่ม

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:08:08 (1 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ในส่วนของ BOI จะอนุมัติการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร โดยพิจารณาเฉพาะรายการและปริมาณของเครื่องจักร โดยไม่พิจารณาเรื่องราคา

หากมีปัญหาเรื่องการสำแดงราคาในการผ่านพิธีการขาเข้า จะต้องสอบถามกับกรมศุลกากรโดยตรง

หรือมิฉะนั้น กรมศุลกากรอาจมีหนังสือสอบถามไปยัง BOI เป็นกรณีๆไป ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด