TFGG โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560, 11:52:03 (161 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สอบถามเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว  ต้องดำเนินการอย่างไร  และใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560, 12:31:58 (161 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

คำอธิบาย

การขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว คือ การขยายเวลาการเปิดดำเนินการที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร

การขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว จะสามารถยื่นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และหลังจากนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้การเวลาเปิดดำเนินการอีก

โครงการที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร หากยังนำเข้าเครื่องจักรไม่ครบ แต่หากยื่นขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวก่อน จะไม่สามารถขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรได้อีก ดังนั้น จึงขอให้ยื่นขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรให้ครบก่อน (หลักเกณฑ์ปัจจุบันให้ขยายได้ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี) และสุดท้ายจึงค่อยยื่นขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว

ตอบคำถาม

การขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ให้ยื่นแบบ F PM EX 06-02 และหนังสือรับทราบเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรได้ (ไม่มีแบบฟอร์ม) ต่อสำนักบริหารการลงทุน 1-4 ที่ดูแลกิจการของบริษัท หรือยื่นต่อสำนักงาน BOI ภูมิภาค

และเมื่อได้รับอนุญาตให้ขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ให้นำบัตรส่งเสริมไปติดต่อฝ่ายบัตร เพื่อแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม ครับ

TFGG โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560, 10:13:49 (161 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ถ้ากรรมการไม่ได้ไปยื่นเอกสารเอง  ต้องมอบอำนาจ หรือมีเอกสารแนบอื่นๆไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560, 13:31:48 (161 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

กรรมการเป็นผู้ลงนามและปรับตราในเอกสาร แต่จะให้ใครไปยื่นแทนก็ได้
ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในการไปยื่นเรื่องครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561, 13:43:04 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขออนุญาตสอบถามต่อเนื่องนะคะ

เมื่อได้ลองกดลิงค์แบบฟอร์ม "การขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว" ตามด้านบนแล้ว มันerrorค่ะ ไม่สามารถดูได้ และได้ลองเปิดดูในwww.faq108.co.thแล้ว ก็ไม่สามารถเปิดดูได้เช่นกันค่ะ 

ไม่ทราบว่าจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ที่ไหน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการในการยื่นขอขยายเปิดดำเนินการคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561, 15:40:28 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เนื่องจาก BOI เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม ทำให้ Link เก่าใช้ไม่ได้

ได้ update Link ใหม่ให้แล้ว ตามนี้ครับ

แบบคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่ำงเดียว

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561, 17:05:47 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอบคุณมากค่ะ

และเอกสาร "หนังสือรับทราบเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรได้ (ไม่มีแบบฟอร์ม) " ที่แจ้งไว้ข้างต้น ยังคงต้องยื่นพร้อมกับแบบฟอร์มคำขอขยายด้วยใช่หรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561, 17:26:04 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ต้องยื่นด้วยครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561, 08:26:56 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

1.ขอคำแนะนำในการจัดทำ "หนังสือรับทราบเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร" ได้หรือไม่คะ

ว่าเนื้อหารายละเอียด จะต้องระบุอะไรบ้าง เพราะไม่มีแบบฟอร์ม

2.เอกสารที่จะต้องยื่นให้กับสำนักงาน มีเพียงแค่ 2อย่างนี้ใช่หรือไม่คะ

 

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561, 09:34:13 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

ใช้ชื่อเรื่องว่า การรับทราบเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28

เนื้อความในหนังสือให้ระบุเหตุผลที่ต้องการขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว

และมีข้อความว่า บริษัทรับทราบเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรา 28 ว่า หากบริษัทยื่นขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว บริษัทจะไม่สามารถยื่นขอขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรตามมาตรา 28 ได้อีก 

ส่วนเนื้อความที่เหลือ เขียนเพิ่มเติมเองได้ให้หนังสือสมบูรณ์ ครับ

 

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561, 10:16:55 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

ขอบคุณมากค่ะ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562, 08:47:11 (55 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

รบกวนสอบถามแอดมินค่ะ

ทางบริษัทจะสามารถขอยื่นคำขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวล่วงหน้า1-3เดือนก่อนวันครบกำหนดได้หรือไม่คะ

(เช่น วันครบกำหนด เป็นเดือนเมษายน แต่จะยื่นคำขอ ในเดือนมกราคม-มีนาคม(ในระหว่างนี้) )

 

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562, 09:24:16 (55 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

BOI ไม่มีข้อกำหนดว่า การยื่นขอขยายเวลาต่างๆ สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนครบกำหนดได้นานเท่าใด

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นของบริษัท และดุลยพินิจของ BOI


ทั้งนี้ อาจใช้ระยะพิจารณาอนุมัติที่ BOI กำหนด เป็นแนวทางพิจารณา

เช่น เรื่องที่ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติ 10 วันทำการ ก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องยื่นล่วงหน้า 3 เดือน เป็นต้น ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562, 12:49:57 (55 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

ขอบคุณมากค่ะ

SS โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562, 11:34:03 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

หลังจากนำบัตรส่งเสริมไปติดต่อฝ่ายบัตรและแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริมเรียบร้อยแล้ว จะต้องยื่นเอกสารอะไรต่อที่ IC หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562, 13:19:31 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

เรื่องการขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว งานจบที่ BOI

ไม่ต้องติดต่อแก้ไขฐานข้อมูลใดๆที่ IC ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด