บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / กิจการที่มีเงื่อนไขเป็นพิเศษ / กิจการ IPO / กิจการ ITC สามารถนำเข้าเครื่องจักรได้หรือไม่
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560, 16:42:13 (122 สัปดาห์ ก่อน)
Top

1) กิจการ ITC สามารถนำเข้าเครื่องจักรเหล่านี้ได้หรือไม่คะ เพราะเหตุใด 

เช่น แม่พิมพ์, อะไหล่แม่พิมพ์, เครื่อง Press, Jig setting

2) กิจการ ITC สามารถนำเข้ามาเพื่อจ้าง supplier ผลิตได้หรือไม่คะ เพราะเหตุใด

บริษัท เทค..........

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560, 17:05:40 (122 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1) เครื่องจักรที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากร จะต้องเป็นเครื่องจักรตามขั้นตอนการผลิต/การบริการที่ได้รับอนุมัติ

กิจการ ITC ไม่มีขั้นตอนการผลิต จึงไม่สามารถนำเข้าเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เช่น แม่พิมพ์ หรือเครื่อง Press ได้

2) กิจการ ITC สามารถมีขั้นตอนการว่าจ้างได้ แต่ต้องเป็นการว่าจ้างผลิตเพียงทอดเดียว เช่น การจ้างตัดวัตถุดิบจากแผ่นใหญ่เป็นแผ่นเล็ก

หากเป็นการว่าจ้างทอดเดียว แต่มีกระบวนการซับซ้อนหรือแปรรูปแปรสภาพไปจากเดิม อาจไม่ได้รับอนุญาต

กรณีได้รับอนุญาตให้มีการว่าจ้างผลิต จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรเพื่อนำไปว่าจ้าง ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด