บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ / การตัดบัญชีสินค้าโดนชักตัวอย่างขณะตรวจปล่อย
costing โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560, 08:54:56 (125 สัปดาห์ ก่อน)
Top

การชักสินค้าตัวอย่างของกรมประมง,อย. และกรมศุล ในขั้นตอนการตรวจปล่อยสามารถนำมาตัดบัญชีได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง สินค้านำเข้าประเภทหมึก,กุ้ง แช่แข็ง

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560, 10:08:13 (125 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หากผู้ได้รับส่งเสริมมีเศษซากให้ BOI ตรวจสอบชนิดและปริมาณตามเงื่อนไขที่กำหนด

ก็สามารถตัดบัญชีในข่ายส่วนสูญเสียนอกสูตรได้ครับ

costing โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560, 13:25:42 (125 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณสำหรับคำตอบ ถ้าไม่มีหน่วยงานใดเก็บเศษซากไว้เลย แต่มีบางหน่วยงานสามารถออกเอกสารการชักตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพให้ได้สามารถนำไปแสดงเป็นหลักฐานเพื่อตัดบัญชีได้หรือไม่ค่ะ?
 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560, 14:07:55 (125 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การตัดบัญชีส่วนสูญเสียโดยไม่มีภาระภาษี จะต้องดำเนินการตาม ประกาศ ที่ ป.5/2543

โดยจะต้องมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียอยู่จริง และต้องทำลายตามวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก BOI โดยมี inspector ร่วมตรวจสอบรับรองการทำลาย จึงจะครบตามเงื่อนไขของประกาศ

การให้หน่วยงานอื่นที่ชักตัวอย่าง ออกหนังสือรับรอง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงไม่น่าจะนำมาใช้ตัดบัญชีได้

แต่บริษัทอาจทำหนังสือสอบถามไปยัง BOI เพื่อขอทราบคำตอบที่เป็นทางการก็ได้ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด