บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ช่างฝีมือ / การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า / สอบถามการทำเอกสารถ้าจะนำผู้เชียวชาญจากญุี่ปุ่นมาทำงานในบริษัท
GUEST โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560, 16:47:03 (142 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ขั้นตอนการทำเอกสารและยื่นเอกสารสิทธิประโยชน์ B.O.I

ต้องใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มไหนบ้างค่ะ /เพื่อขอ Passport+workpermit

บริษัท แม่...

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560, 17:06:21 (142 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ขออธิบายขั้นตอนและเอกสารคร่าวๆ ดังนี้ครับ

1. สมัครใช้บริการระบบ e-expert รายละเอียดตาม Link

2.ขออนุมัติตำแหน่ง
- ยื่น online
- ระบุเหตุผลความจำเป็นในการต้องมีตำแหน่งของชาวต่างชาติ
- ใช้เอกสารตามที่กำหนด เช่น ผังองค์กร แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น

3.ยื่นบรรจุช่างฝีมือ
- ยื่น online
- ใช้เอกสารตามที่กำหนด เช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองวุฒิการศึกษา เป็นต้น

จากนั้น จึงพาช่างฝีมือไปต่อวีซ่าและทำใบอนุญาตทำงานตามที่ได้รับอนุมัติบรรจุ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด