GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560, 10:26:11 (150 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทฯ ได้แจ้งแก้ไขประเภทกิจการกับ BOI ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้ง IC

ไม่ทราบว่ามีขั้นตอน หรือต้องใช้เอกสารใดบ้างคะ

บริษัท อัซ.....

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560, 10:41:28 (150 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ให้ดำเนินการดังนี้ครับ

1. เมื่อ BOI อนุมัติให้แก้ไขประเภทกิจการแล้ว ให้นำบัตรส่งเสริมฉบับจริงไปยื่นที่ฝ่ายบัตรส่งเสริม BOI เพื่อแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตร

2. แจ้ง IC เพื่อขอบันทึกแก้ไขประเภทกิจกา่ร โดยใช้เอกสารดังนี้

2.1 แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงกรณีต่างๆ (ตามแบบฟอร์มงานฐานข้อมูล ข้อ 12 โดยให้แก้ไขข้อความได้ตามความเหมาะสม)

2.2 สำเนาบัตรส่งเสริมและเอกสารแนบท้ายบัตร

TRDTH โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560, 14:47:17 (130 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขออนุญาติสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

หากเป็นตัวแทนกรรมการในการยื่นขอเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจาก เอกสารในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ, สำเนา passport กรรมการ ด้วยหรือไม่คะ และต้องเซ็น+ประทับตราเอกสารทั้งหมดด้วยไหมคะ

 

ขอแสดงความนับถือ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560, 22:05:13 (130 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

เนื่องจากไม่เข้าใจคำถาม จึงขอตอบในภาพรวมดังนี้ครับ

1.กรณีที่ต้องมอบอำนาจในการไปติดต่อ

เช่น การขอรับข้อมูลของบริษัท เช่น report MML หรือไฟล์สูตร ไฟล์โมเดล เป็นต้น

2.กรณีที่ไม่ต้องมอบอำนาจในการไปติดต่อ

เช่น การยื่นบันทึกบัญชีปริมาณสต็อกหรือสูตรการผลิต การยื่นหนังสือขอตัดบัญชี การรับเอกสารอนุมัติตัดบัญชี เป็นต้น

การยื่นหนังสือเพื่อแจ้งให้ IC เปลี่ยนแปลงกิจการที่บันทึกในระบบ จาก IPO เป็น ITC ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจาก BOI ไม่ต้องมอบอำนาจให้ไปติดต่อ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด