pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559, 11:04:49 (136 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทจะย้ายที่ตั้งโรงงานใหม่ในจังหวัดเดียวกันแต่คนละนิคมอุตสาหกรรมค่ะ

จะสามารถเช็คสิทธิประโยชน์จากการเปลี่ยนที่ตั้งได้อย่างไรค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559, 11:40:14 (136 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงาน จะอนุญาตให้เปลี่ยนได้ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ณ วันที่เคยได้รับอนุมัติอยู่เดิม

เช่น หากบริษัทได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปี 2556 โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ที่ 2/2552
แต่ต่อมาในปี 2560 หากบริษัทจะขอเปลี่ยนที่ตั้งจากนิคม A เป็นนิคม B ในจังหวัดเดียวกัน
BOI ก็จะยังคงพิจารณาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศ ที่ 2/2552 เช่นเดิม
โดยจะนับสิทธิต่อจากที่ได้รับอยู่เดิม

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการในอดีตที่ผ่านมา
การตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดเดียวกัน จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากัน (ยกเว้นนิคมแหลมฉบัง)

ดังนั้น หากจะเปลี่ยนที่ตั้งโรงงาน เป็นนิคมอื่น ในจังหวัดเดียวกัน (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)
จะได้รับสิทะิประโยชน์เท่าที่ได้รับอยู่เดิม

แต่หากเป็นกรณีที่จะย้ายเข้าหรือออกจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ตามประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ที่ใช้ในวันที่อนุมัติให้การส่งเสริมโครงการนั้น ครับ

pang โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559, 15:33:29 (136 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

ของบริษัทตอนนี้อยู่นิคมโรจนะ แต่จะย้ายไปอยู่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่เป็นนอกเขตอุตสาหกรรมค่ะ เป็นพื้นที่เอกชนค่ะ

สิทธิประโยชน์ยังคงเท่าเดิมอยู่ไหมค่ะ

 

ขอบพระคุณ Admin มากนะคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559, 17:03:47 (136 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

คำถามเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะครับ

คำถามใหม่ คือ จะเปลี่ยนที่ตั้งโรงงาน จาก ในนิคมฯ เป็น นอกนิคมฯ

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1. กรณีเป็นกิจการทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามประกาศ ที่ 2/2552 หรือก่อนหน้านั้น

- การตั้งโรงงานในนิคมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าตั้งโรงงานนอกนิคม เช่น

การตั้งโรงงานในนิคมฯ ในเขต 2 จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรา 28 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี

แต่การตั้งโรงงานนอกนิคมฯ ในเขต 2 จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามมาตรา 29 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

ดังนั้น หากบริษัทฯ เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงาน จากในนิคมฯ เป็นนอกนิคมฯ จะถูกตัดสิทธิลดลง ตามตัวอย่างข้างต้น

2. กรณีเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ที่ให้สิทธิประโยชน์เท่ากันทุกเขตที่ตั้ง เช่น กิจการซอฟต์แวร

- การจะตั้งสถานประกอบการในนิคมฯ หรือนอกนิคมฯ จะได้รับสิทธิเท่ากัน

--------------------------------------

เนื่องจากสิทธิประโยชน์ของแต่ละโครงการ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ และหลักเกณฑ์ ณ วันที่อนุมัติที่ให้การส่งเสริม จึงไม่อาจให้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ได้

แต่ถ้าจะตอบในภาพรวม การเปลี่ยนที่ตั้งจากในนิคมฯ เป็นนอกนิคมฯ ในเขต 2 จะถูกตัดสิทธิประโยชน์ลงมาก

จึงควรศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน

โดยในเบื้องต้น อาจดูข้อมูลจาก link นี้ หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ ครับ

pang โพสต์เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559, 09:13:33 (135 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณ Admin มากนะคะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด