GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559, 16:57:41 (177 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1), (2)

ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อนำมาใช้ในการผลิตจนเกินปริมาณ Max Stock ทำให้เกิดภาระในการเสียภาษีก่อน และต้องขอคืนในภายหลัง ซึ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

สาเหตุที่บริษัทต้องนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นมากขึ้น เนื่องจากมีการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ความต้องการใช้ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นมีมากขึ้น จนเกินปริมาณ Max Stock ที่มีอยู่

บริษัทขอคำปรึกษาว่า จะมีวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพื่อเพิ่มปริมาณ Max Stock ให้เพียงพอต่อการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น และวิธีการดังกล่าวมีขึ้นตอนอย่างไร

บริษัท อเม....

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559, 17:04:26 (177 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

Max Stock คือบัญชีรายการและปริมาณวัตถุดิบ ที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าตามบัตรส่งเสริมเป็นเวลา 6 เดือน

กรณีที่ Max Stock ไม่พอต่อการผลิต

1. ตรวจสอบว่า Max Stock ที่ขอไว้ คำนวณจากกำลังการผลิต 6 เดือนตามบัตรส่งเสริมหรือไม่ 
หากขอไว้ไม่ครบ 6 เดือน สามารถขอแก้ไข Max Stock ให้ครบ 6 เดือนได้

2. สูตรการผลิตที่ใช้คำนวณปริมาณ Max Stock 6 เดือน เป็นสูตรที่เหมาะสมหรือไม่
เช่น บริษัทผลิตเสื้อ size S M L แต่หากใช้เสื้อ size S ในการคำนวณ Max Stock ย่อมได้ Max Stock น้อย และไม่พอต่อการผลิต
กรณีนี้บริษัทสามารถเสนอแผนการผลิตในรอบ 6 เดือนใหม่ โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตเสื้อ size L ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ Max Stock ที่มากเพียงพอต่อการผลิต

3. มีกำลังผลิตจริงมากกว่าที่ขอรับส่งเสริม ทำให้ Max Stock ไม่พอ
กรณีนี้อาจต้องยื่นขอเปิดดำเนินการเต็มโครงการ เพื่อแก้ไขกำลังผลิตในบัตรส่งเสริมให้เป็นไปตามกำลังผลิตที่มีอยู่จริง
จากนั้นจึงขอแก้ไข Max Stock ให้เท่ากับกำลังผลิต 6 เดือนตามบัตรส่งเสริม

4. เกิดจากสาเหตุอื่น ซึ่งต้องแก้ไขเป็นกรณีๆไป

----------------------------------------------------------

กรณีที่สอบถาม เทียบเคียงได้กับกรณีข้อ 2 คือ มีผลิตภัณฑ์โมเดลใหม่ ที่ใช้วัตถุดิบมากกว่าโมเดลเดิม
ซึ่งบริษัทสามารถเสนอแผนการคำนวณ Max Stock ใหม่ โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตโมเดลใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ Max Stock ใหม่ที่เพียงพอต่อการผลิต ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด