บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 30 / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / มาตรา 30 ใช้สิทธิไม่ถึง 5 ปี ต้องปฏิบัติอย่างไร
GUEST โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556, 21:51:13 (303 สัปดาห์ ก่อน)
Top
ได้สิทธิมาตรา 30 แต่ว่าเราใช้สิทธิแค่ 4 ปี ในปีสุดท้ายเราไม่ใช้สิทธิ
1. จะต้องมีการทำจดหมายแจ้งไปทางสำนักงานหรือว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
2. พอหมดปีที่ 5 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ จะต้องทำการเสียภาษีในส่วนที่เกินเมื่อหมดปีที่ 5 ใช่หรือไม่
ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556, 22:33:52 (303 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
1. สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 จะต้องยื่นขอขยายเวลาครั้งละ 1  ปี เป็นครั้งๆ ไป
ดังนั้น หากไม่ต้องการใช้สิทธิในปีที่ 5 ก็ไม่ต้องยื่นขอบัญชีในปีที่ 5

2. นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ คือ
- จะต้องรายงานการใช้วัตถุดิบภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิรอบปีที่ 4
- วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่คงเหลือ จะต้องผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิรอบปีที่ 4
- วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใน 6 เดือนไม่ได้ จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพวัตถุดิบ ณ วันนำเข้าครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด