บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ภาษีเงินได้นิติบุคคล / มาตรา 35 / การใช้สิทธิหักค่าขนส่ง 2 เท่า ตามมาตรา 35(2)
GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559, 16:42:26 (191 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ทางบริษัทฯ มีการขนส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปส่งให้กับ บ.A ซึ่งอยู่ในประเทศ บ.A เป็นบริษัทรับจ้างล้างชิ้นงานในห้องคลีนรูม หลังล้างเสร็จจะทำการส่งสินค้าดังกล่าวไปยัง บ.ลูกค้า ซึ่งอยู่เขต Free Zone

คำถามคือ ค่าขนส่งจากบริษัทฯ ไปยังบริษัท A สามารถนำมาใช้สิทธิหักค่าขนส่งเป็น 2 เท่าได้หรือไม่

บริษัท เอ็มไ.......

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559, 17:01:05 (191 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การหักค่าขนส่งเป็น 2 เท่า ตามมาตรา 35(2) จะต้องเป็นค่าขนส่งในประเทศเท่านั้น เช่น ค่าขนส่งสินค้า เครื่องจักร และวัตถุดิบ โดยไม่รวมถึงค่าขนส่งพนักงาน และจะหักได้เฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงเท่านั้น

ค่าขนส่งสินค้าไปว่าจ้างบริษัท A ให้ทำความสะอาด ก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้า เป็นการขนส่งในประเทศที่เป็นต้นทุนการผลิตโดยตรง จึงสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 25(2) ได้

แต่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติกรรมวิธีการผลิตให้มีขั้นตอนการนำสินค้าไปว่าจ้างทำความสะอาดด้วยครับ

GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559, 11:15:51 (176 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

รบกวนสอบถามทางข้อความนี้นะค่ะ

กรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทขนส่งให้ดำเนินการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท สามารถนำรายจ่ายนี้มาหักเพิ่ม 2 เท่าได้หรือไม่ค่ะ แยกเป็น 2 กรณีนะค่ะ

1.ว่าจ้างให้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ 
2.ว่าจ้างให้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ แต่ในการเรียกเก็บค่าบริการทางบริษัทขนส่งจะมีการเรียกเก็บแยกส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในไทย กับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมืองนอกและทางเมืองนอกเรียกเก็บ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในไทย สามารถนำมาหัก 2 เท่าได้หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
บริษัท เคียว.....

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559, 11:23:17 (176 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1.การว่าจ้างบริษัทขนส่ง ให้ขนส่งสินค้าจากบริษัทที่ได้รับส่งเสริม ไปยังโรงงานของลูกค้า เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักเพิ่มได้ 2 เท่า ตามมาตรา 35(2)

2.การว่าจ้างบริษัทขนส่ง ให้ขนส่งสินค้าจากบริษัทที่ได้รับส่งเสริม ไปยังท่าเรือหรือสนามบิน เพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักเพิ่มได้ 2 เท่า ตามมาตรา 35(2)

ทั้ง 2 กรณีข้างต้น จะต้องเป็นค่าขนส่งเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่ายกของ ค่าฝากของ ฯลฯ

และบริษัทที่ได้รับส่งเสริมซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง จะต้องลงบัญชีเป็นค่าขนส่งด้วยครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด