GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559, 10:32:10 (200 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เนื่องจากสิทธิตามบัตรหมดอายุ 26 กพ 2558

คำถาม

สิทธิบางส่วนคือ 57 วัน (1 มค 58 - 26 กพ 58) นำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษี

การนำรายการ ค่าใช้จ่ายและรายได้ สามารถนำค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากงบในช่วง มค-26กพ คือ 57/59 วัน มาใช้ในการคำนวณกรอก ภงด 50 ได้เลยตามจริง หรือ จะต้องนำรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งปีมาปันส่วนตามอัตราส่วนรายได้ 57 วัน ต่อ รายได้ทั้งปี ก่อนแล้วจึงจะเป็นส่วนที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิ

***คชจ และ รายได้ ตามจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้สิทธิ ไม่ต้องปันส่วนจากรายได้ทั้งปี  วิธีการคิดนี้ถูกต้องมั้ยคะ****

จก บริษัท J-C......

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559, 10:39:41 (200 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีที่ใช้สิทธิภาษีได้ไม่ครบรอบปีบัญชี

รายได้ ให้นับถึงอินวอยซ์ฉบับสุดท้ายที่ไม่เกินวันที่สิ้นสุดสิทธิ

รายจ่าย ให้ดูเป็นกรณี รายจ่ายที่ไม่ต้องปันส่วน เช่น ค่าวัตถุดิบฯ ให้นับถึงวันที่สิ้นสุดสิทธิ ส่วนรายจ่ายที่ต้องปันส่วน เช่า ค่าเช่าฯ ให้ปันส่วนจากค่าเช่าทั้งปี เป็นต้น ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด