GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 20:37:56 (310 สัปดาห์ ก่อน)
Top
กรณีได้รับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ A ซึ่งใช้ วัตถุดิบ a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7
แต่ลูกค้าต่างประเทศบางราย ขอซื้อผลิตภัณฑ์ แค่ขั้นตอนที่ใช้วัตถุดิบ a4 และ a7   
แบบนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับส่งเสริม ต้องเสียภาษี วัตถุดิบ a4 และ a7 และส่งออกโดยไม่ตัดสต็อก
ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 20:45:13 (310 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
การใช้วัตถุดิบครบทุกรายการหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์ A Model AA ใช้วัตถุดิบ a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7
แต่ผลิตภัณฑ์ A Model AB อาจใช้วัตถุดิบเพียงแค่ a1, a3, a5, a7 เท่านั้น

แต่ปัญหาคือ
1) จำหน่ายสินค้าชื่อ A ตามที่ได้รับส่งเสริมหรือไม่
2) มีกรรมวิธีการผลิตครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติหรือไม่

หากครบถ้วนทั้ง 2 ข้อ ก็ถือว่าใช้สิทธิได้
ซึ่งหากใช้วัตถุดิบไม่ครบทุกรายการ ก็ขอสูตรใหม่เพิ่มเติม

แต่หากผิดข้อใดข้อหนึ่ง ก็ถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ซึ่งนอกจากจะใช้สิทธิวัตถุดิบและภาษีเงินได้ ไม่ได้แล้ว ยังจะใช้เครื่องจักร BOI ในการผลิตสินค้านั้นไม่ได้ด้วย

กรณีที่ปฏิบัติ จะต้องแก้ไขโครงการ โดยการแก้ไขชื่อผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขกรรมวิธีการผลิต ให้ถูกต้อง
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 21:57:43 (310 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top
ถ้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทระบุเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก
มีขั้นตอน injection, coating, printing, laser,assy
ในอนาคตจะมี model ใหม่ แต่ว่านำแค่พลาสติกมาขึ้นรูป Injection และอาจจะมีการ Coating แต่ขั้นตอนต่อๆไป อาจจะไม่มีหรือไม่ครบ
แบบนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งเสริมหรือไม่
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 22:00:52 (310 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top
ถ้าตีความเคร่งครัด ก็ถือว่าผลิตไม่ครบขั้นตอน อาจจะมีปัญหา

จึงควรแก้ไขกรรมวิธีการผลิต เป็น
- ฉีดพลาสติกเป็นชิ้นส่วน
- บางส่วนนำไป Coating, printing, laser, assy
- บรรจุ จำหน่าย

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด