บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / อื่นๆ / เปลี่ยนที่อยู่ของบริษัทอย่างเดียว
KMPA โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557, 12:59:18 (265 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเลขที่ 195 เป็น 1

มีขั้นตอนการแจ้ง BOI อย่างไรบ้างคะ เอกสารมีดาวน์โหลดในเวปไหมคะ

ขอบคุณคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557, 14:36:09 (265 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้งบริษัทเสร็จแล้ว ให้เตรียมเอกสารไปยื่นต่อ BOI เพื่อแก้ไขที่ตั้งของบริษัท ในบัตรส่งเสริม ดังนี้

  1. หนังสือนำส่ง
    - ใช้หัวหนังสือบริษัท เรื่อง แจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    - ไม่มีแบบฟอร์ม ให้ร่างข้อความขึ้นเอง เพื่อแจ้งว่าบริษัท ... ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ... ได้เปลี่ยนที่ตั้งจาก ... เป็น ... จึงขอให้สำนักงานดำเนินการแก้ไขบัตรส่งเสริมให้
  2. บัตรส่งเสริมฉบับจริง (หากมีหลายโครงการให้นำไปทุกบัตร)
  3. สำเนาหนังสือรับรอง ของสำนักงานหุ้นส่วน กรมพัฒนาธุรกิจ

หลังจากยื่นเอกสารเสร็จ BOI จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันในการแก้ไขบัตรส่งเสริม ให้โทรศัพท์ไปสอบถาม และเข้าไปรับบัตรส่งเสริมคืนเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว

การแก้ไขที่ตั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับเงื่อนไขสถานที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะโครงการในบัตรส่งเสริม

หากขัดเงื่อนไข ต้องเป็นการยื่นคำขอแก้ไขที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่ใช่การแจ้งย้ายที่ตั้งครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด