บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การแก้ไขโครงการ / แก้ไขกรรมวิธีการผลิต / การผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ในโครงการ
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 11:11:24 (302 สัปดาห์ ก่อน)
Top
บริษัทได้รับส่งเสริมในกิจการ 5.3 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบรายการหนึ่ง คือ terminal
ปัจจุบัน บริษัทต้องการนำ Tin plated มาผลิตเป็น terminal เอง เพื่อใช้ในโครงการเดิม และเพื่อจำหน่ายเป็นชิ้นส่วน โดยจะนำเครื่องจักรเข้ามาด้วย
อยากจะขอคำชี้แนะว่า
1) บริษัทจะสามารถขอการผลิต terminal และชิ้นส่วน terminal ได้หรือไม่ จะต้องขอโครงการใหม่หรือไม่
2) ถ้าได้ ต้องไปเพิ่มเงินลงทุนหรือไม่อย่างไร
3) terminal และชิ้นส่วน terminal นอกจากจะใช้ในโครงการเดิมแล้ว จะสามารถจำหน่ายได้ด้วยหรือไม่
4) BOI มีหลักเกณฑ์อนุญาตอย่างไร
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 11:28:55 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
บริษัทได้รับส่งเสริมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ซึ่งกรรมวิธีเดิมมีการใช้ชิ้นส่วน คือ terminal ซึ่งต้องนำเข้าจาก ตปท. แต่ต่อมาต้องการนำ Tin plated มาผลิตเป็น terminal เองในโรงงาน

1. สามารถขอผลิต terminal และชิ้นส่วน โดยจะยื่นแก้ไขโครงการ หรือจะยื่นเป็นโครงการใหม่ก็ได้

1.1 กรณีแก้ไขโครงการ
- ต้องยังไม่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ เนื่องจากจะต้องนำเครื่องจักร
 (ยกเว้นกิจการในหมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วน จะเปิดดำเนินการครบตามโครงการแล้วก็ได้ เนื่องจากได้รับสิทธิให้นำเข้าเครื่องจักรมาปรับปรุงโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม)
- จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ของโครงการเดิม

1.2 กรณีขอโครงการใหม่
- จะได้รับสิทธิประโยชน์ใหม่

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนในโครงการใหม่หรือการแก้ไขโครงการ จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป โดยดูจากผลประกอบการของบริษัทและขนาดการลงทุนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น หากบริษัทมีกำไรสะสม หรือมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นไม่สูง ก็อาจไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนก็ได้

3. terminal ที่จะขอผลิตเป็นชิ้นส่วนในโครงการเดิมแล้ว ยังสามารถขอจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนได้ด้วย แต่จะต้องระบุในคำขอให้ชัดเจน

4. หลักเกณฑ์การอนุญาต คือตามข้อ 1 และ 2

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด