บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / อื่นๆ / การขอรับการส่งเสริมบัตรใหม่
giftkea โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557, 11:24:08 (268 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถามนะคะ ในกรณีที่บริษัทมีบัตรส่งเสริมแล้ว 1 โครงการเป็นโครงการมีกระบวนการผลิตสินค้าเป็นบริษัท BOI ซึ่งยังใช้สิทธิทั้งเครื่องจักรและวัตถุดิบอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ ในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าบริษัทจะไปยื่นขอรับการส่งเสริมอีก 1 บัตรเป็นการดำเนินการกิจการ IPO (ซื้อมาขายไป) โดยจะขอใช้สิทธิเครื่องจักรด้วยเพิ่มอีก 1 โครงการบริษัทสามารถทำได้มั้ยคะ และถ้าสามารถทำได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ รบกวนสอบถามด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557, 08:10:27 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
  1. หากบัตรที่ 1 ไม่ใช่กิจการ IPO แล้วต่อมาจะยื่นขอรับส่งเสริมอีกโครงการเป็นกิจการ IPO สามารถทำได้ โดยยื่นคำขอส่งเสริมเข้าไปอีก 1 โครงการ
    - ข้อควรระวังคือ โครงการที่ 2 (กิจการ IPO) ถือเป็นโครงการขยาย ดังนั้น เงินลงทุนที่จะนับเป็นขนาดการลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท จะนับเฉพาะค่าก่อสร้าง (ถ้ามี) ค่าเช่าสำนักงาน (สัญญาเช่ามากกว่า 3 ปี) ค่าเครื่องจักร (ถ้ามี) และค่าเช่าเครื่องจักร (สัญญาเช่ามากกว่า 1 ปี) เท่านั้น ไม่สามารถนับสินทรัพย์อื่นๆที่มีอยู่แล้วหรือจะซื้อมาภา่ยหลังได้
  2. แต่หากบัตรที่ 1 เป็นกิจการ IPO แล้วจะยื่นขอโครงการที่ 2 เป็นกิจการ IPO อีก อาจจะไม่ได้ เพราะสามารถแก้ไขขอบเขตกิจการของบัตรที่ 1 ให้ครอบคลุมได้ครับ
giftkea โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557, 09:05:49 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

รบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะคะ หมายถึงว่าเหมือนเป็นการขยายโครงการหรือบริษัทใหม่โดยมีเงินลงทุนเพิ่มอีกขั้นต่ำ 1 ล้านบาทและจะต้องมีการเช่าสำนักงานหรือก่อสร้างบริษัทเพิ่มเติมด้วยใช่มั้ยคะ (โดยไม่นับเงินลงทุนและอาคารของบริษัทที่มีอยู่ในโครงการเดิม) อันนี้เข้าใจถูกใช่มั้ยคะ และถ้าเกิดว่าบริษัทจะลงทุนเพิ่มขั้นต่ำ 1 ล้านบาทโดยที่ไม่มีการก่อสร้างหรือเช่าสำนักงานเพิ่มอันนี้สามารถทำได้มั้ยคะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557, 10:12:52 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การขยายโครงการ คือการที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม มายื่นคำขอรับส่งเสริม โดยจะมีการลงทุนเกิดขึ้นใหม่

การนับขนาดการลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ของโครงการขยาย

  • จะไม่นับรวมสินทรัพย์ เช่น โต๊ะเก้าอี้ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ แม้ว่าจะซื้อใหม่ก็ตาม เพราะแยกการใช้งานระหว่างธุรกิจเก่ากับใหม่ไม่ได้
  • หากจะใช้อาคารที่มีอยู่แล้วในโครงการแรก ก็นับไม่ได้ เพราะค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าอาคารได้นับเป็นขนาดการลงทุนของโครงการแรกไปแล้ว

การจะยื่นขอบัตรที่ 2 เป็นกิจการ IPO ช่วยยกตัวอย่างเงินลงทุนที่คิดว่าจะเกิน 1 ล้านบาทให้ด้วย จะได้ช่วยดูให้ครับ

giftkea โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557, 10:24:17 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

รบกวนสอบถามนะคะ ถ้าจะลงทุนเป็นเงินสดอย่างเดียวเลย 1 ล้านบาทจะสามารถทำได้มั้ยคะ รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557, 11:04:20 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ไม่ได้ครับ

ขนาดการลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ให้ดูรายละเอียดในคำชี้แจงท้ายคำขออนุญาตเปิดดำเนินการ โดยในข้อ 3 ระบุไว้ว่า กรณีโครงการขยาย ให้นับเฉพาะข้อ 1 ค่าก่อสร้าง และข้อ 2 ค่าก่อสร้าง เท่านั้น

การลงทุนเป็นเงินสด 1 ล้านบาท นั่นเป็นแค่มีเงินสดในมือ ยังไม่ได้นำไปลงทุนอะไร และหากนำไปจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ก็ไม่เข้าข่ายขนาดการลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ครับ 

giftkea โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557, 13:36:23 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอบคุณมากนะคะ จะได้แจ้งนายได้ถูกต้องน่ะคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557, 14:17:15 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ยินดีครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด