TFG โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557, 10:48:50 (209 สัปดาห์ ก่อน)
Top

การจะนำเครื่องจักรจำนองมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ  ในกรณีเป็นเครื่องจักรที่ขอคืนอากรภายหลัง  และเครื่องจักรที่ได้สั่งปล่อยแบบปกติ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557, 13:32:19 (209 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขอจำนองเครื่องจักรที่สั่งปล่อยคืนอากร และสั่งปล่อยปกติ มีขั้นตอนเหมือนกัน คือ ยื่นหนังสือถึงสำนักบริหารการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ที่รับผิดชอบโครงการของบริษัท ประกอบด้วย

  • หนังสือหัวจดหมายบริษัทฯ เรื่อง ขออนุญาตจำนองเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม (ไม่มีแบบฟอร์ม พิมพ์ขึ้นได้เอง)
  • แบบคำขออนุญาตจำนองเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม (F IN MC 02)

ไม่ต้องแนบรายการเครื่องจักรที่ขอจำนอง ระบุเพียงแค่ชื่อที่อยู่ของบริษัทรับจำนองเท่านั้น

เมื่อได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว จึงจะสามารถนำเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม ไปจำนองได้ครับ

TFG โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557, 10:25:23 (208 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557, 14:28:27 (208 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ยินดีครับ

TFGG โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 13:14:01 (71 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

ถ้ากรณีนำเครื่องจักรเข้าจากต่างประเทศ  แต่ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (คือนำเข้าแบบเสียภาษีและอากร) แต่เครื่องจักรอยู่ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

ทางบริษัทมีความประสงค์จะจำนองเครื่องจักร ต้องแจ้งทางบีโอไอไหมคะ  และถ้ายื่นเรื่องจำนอง  จะทำเรื่องขอคืนอากรขาเข้าเครื่องจักรภายหลังได้ไหมคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 18:21:43 (71 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1.เครื่องจักรที่นำเข้าโดยชำระภาษี หากจะนำไปจำนอง ไม่ต้องขออนุญาต BOI

2.หลังจากจำนองแล้ว จะขอสั่งปล่อยคืนอากรได้หรือไม่ / และหากสั่งปล่อยคืนอากรได้ จะขออนุญาตจำนองโดยมีผลย้อนหลัง หรือไม่นั้น 

ข้อนี้ให้คำตอบไม่ได้ เพราะไม่มีแนวปฏิบัติที่สามารถนำมาอ้างอิงได้

เพื่อป้องกันปัญหา น่าจะยื่นขอสั่งปล่อยคืนอากรก่อน แล้วจึงขออนุญาตจำนองต่อไป

ซึ่งหากภายหลังเปลี่ยนใจจะไม่ใช้สิทธิ ก็สามารถยกเลิกการส่งปล่อยคืนอากร (กรณียังไม่ได้ใช้สิทธิ) หรือขอชำระภาษีตามสภาพ (กรณีใช้สิทธิไปแล้ว) ก็ได้ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561, 15:59:24 (6 วัน ก่อน)
#6 Top

ขอสอบถามแอดมินต่อเนื่องโดยใช้กระทู้นี้นะคะ

"เมื่อได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว จึงจะสามารถนำเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม ไปจำนองได้ครับ"  จากข้อความนี้ที่แอดมินได้ให้คำตอบกับคุณTFGนั้น 

1.จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาต "นำเครื่องจักรไปจำนอง/เช่าซื้อ" กับทางBOIก่อนที่จะนำไปดำเนินเริื่องกับบริษัทรับจำนองหลังจากสั่งปล่อยเครื่องจักร เข้าใจถูกต้องใช่หรือไม่คะ

2.เมื่อทำการสั่งปล่อยเครื่องจักรมาแล้ว จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาต "นำเครื่องจักรไปจำนองหรือเช่นซื้อ" กับทางBOIภายในกี่วันคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561, 18:23:03 (6 วัน ก่อน)
#7 Top

การขออนุญาตนำเครื่องจักรไปจำนอง

ต้องเป็นกรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรดังกล่าวโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI

จากนั้นจึงยื่นขออนุญาตนำเครื่องจักรดังกล่าวไปจำนอง

จะยื่นขอนำเครื่องจักรไปจำนองเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องก่อนมีการจำนอง ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 08:16:00 (6 วัน ก่อน)
#8 Top

ขอบคุณมากค่ะ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 08:23:41 (6 วัน ก่อน)
#9 Top

สอบถามต่อเนื่องค่ะ

แล้วจะต้องไปยื่นเรื่อง "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน" ที่กรุงเทพฯ ได้อย่างเดียว หรือ สามารถยื่นเรื่องที่ "ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน" แต่ละภาคที่บริษัทตั้งอยู่ได้คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 11:18:17 (5 วัน ก่อน)
#10 Top

ให้ยื่นคำร้องในระบบ eMT ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 11:29:23 (5 วัน ก่อน)
#11 Top

ขอบคุณค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด