บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (12)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (27)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (24)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (9)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (12)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
26 ADMIN 19 มิถุนายน 2562, 13:03:54
(1 วัน ก่อน)
1,185 ADMIN 5 มิถุนายน 2562, 14:41:18
(2 สัปดาห์ ก่อน)
2,256 Khun Ao 1 มิถุนายน 2562, 10:57:37
(2 สัปดาห์ ก่อน)
448 Khun Ao 29 พฤษภาคม 2562, 16:42:03
(3 สัปดาห์ ก่อน)
57 ADMIN 28 พฤษภาคม 2562, 15:22:21
(3 สัปดาห์ ก่อน)
118 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(4 สัปดาห์ ก่อน)
3,685 Khun Ao 20 มีนาคม 2562, 11:51:16
(13 สัปดาห์ ก่อน)
203 ADMIN 14 มีนาคม 2562, 18:51:42
(14 สัปดาห์ ก่อน)
307 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(20 สัปดาห์ ก่อน)
354 ADMIN 24 มกราคม 2562, 11:16:03
(21 สัปดาห์ ก่อน)
365 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(26 สัปดาห์ ก่อน)
675 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(28 สัปดาห์ ก่อน)
613 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(32 สัปดาห์ ก่อน)
3,098 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(52 สัปดาห์ ก่อน)
9,911 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(118 สัปดาห์ ก่อน)