บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (8)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (19)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (20)   |   สูตรการผลิต (16)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (32)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (27)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (7)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (7)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
1,127 Khun Ao 18 พฤษภาคม 2563, 13:29:40
(1 สัปดาห์ ก่อน)
745 ADMIN 7 พฤษภาคม 2563, 18:11:20
(2 สัปดาห์ ก่อน)
173 ADMIN 8 เมษายน 2563, 16:05:56
(6 สัปดาห์ ก่อน)
367 ADMIN 4 มีนาคม 2563, 14:44:32
(11 สัปดาห์ ก่อน)
585 ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:43:36
(13 สัปดาห์ ก่อน)
166 ADMIN 19 กุมภาพันธ์ 2563, 11:57:47
(13 สัปดาห์ ก่อน)
สูตรการผลิต
ในหมวดหมู่ย่อย: สูตรการผลิต
209 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2563, 17:53:00
(14 สัปดาห์ ก่อน)
170 ADMIN 7 กุมภาพันธ์ 2563, 13:47:52
(15 สัปดาห์ ก่อน)
187 ADMIN 28 มกราคม 2563, 09:45:22
(17 สัปดาห์ ก่อน)
302 SANIC2015 27 มกราคม 2563, 15:47:59
(17 สัปดาห์ ก่อน)
314 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2562, 17:54:43
(25 สัปดาห์ ก่อน)
426 040266 19 พฤศจิกายน 2562, 13:22:50
(27 สัปดาห์ ก่อน)
711 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(68 สัปดาห์ ก่อน)
1,174 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(81 สัปดาห์ ก่อน)
11,746 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(167 สัปดาห์ ก่อน)