บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (13)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (16)   |   สูตรการผลิต (7)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (21)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (17)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (6)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (10)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
1,727 ADMIN 26 เมษายน 2561, 15:29:01
(3 สัปดาห์ ก่อน)
309 SANIC2015 26 มีนาคม 2561, 09:18:04
(8 สัปดาห์ ก่อน)
543 ADMIN 26 กุมภาพันธ์ 2561, 14:34:17
(12 สัปดาห์ ก่อน)
371 SANIC2015 16 มกราคม 2561, 13:32:27
(18 สัปดาห์ ก่อน)
600 SANIC2015 6 ธันวาคม 2560, 07:51:27
(23 สัปดาห์ ก่อน)
728 ADMIN 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
(26 สัปดาห์ ก่อน)
1,140 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(30 สัปดาห์ ก่อน)
900 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(43 สัปดาห์ ก่อน)
682 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(45 สัปดาห์ ก่อน)
7,110 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(62 สัปดาห์ ก่อน)
1,134 Love Thailand 1 กุมภาพันธ์ 2560, 13:05:21
(67 สัปดาห์ ก่อน)
1,389 unknown[0] 1 กรกฏาคม 2559, 16:28:59
(98 สัปดาห์ ก่อน)
1,003 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(117 สัปดาห์ ก่อน)
2,065 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(134 สัปดาห์ ก่อน)
5,288 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(142 สัปดาห์ ก่อน)