บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (9)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (18)   |   สูตรการผลิต (10)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (27)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (22)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (7)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (11)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
15 ADMIN 18 ธันวาคม 2561, 16:26:51
(12 ชั่วโมง ก่อน)
17 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(4 วัน ก่อน)
115 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(2 สัปดาห์ ก่อน)
117 SANIC2015 26 พฤศจิกายน 2561, 15:35:53
(3 สัปดาห์ ก่อน)
163 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(6 สัปดาห์ ก่อน)
524 Khun Ao 16 ตุลาคม 2561, 14:12:18
(9 สัปดาห์ ก่อน)
212 ADMIN 4 ตุลาคม 2561, 13:24:51
(10 สัปดาห์ ก่อน)
329 ADMIN 13 กันยายน 2561, 10:06:59
(13 สัปดาห์ ก่อน)
240 ADMIN 7 กันยายน 2561, 11:01:24
(14 สัปดาห์ ก่อน)
313 ADMIN 31 สิงหาคม 2561, 15:37:25
(15 สัปดาห์ ก่อน)
637 ADMIN 20 กรกฏาคม 2561, 13:20:23
(21 สัปดาห์ ก่อน)
2,248 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(25 สัปดาห์ ก่อน)
8,530 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(92 สัปดาห์ ก่อน)
2,415 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(164 สัปดาห์ ก่อน)
6,709 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(172 สัปดาห์ ก่อน)