บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (14)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (29)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (26)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (10)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (13)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
35 ADMIN 10 ตุลาคม 2562, 10:45:54
(4 วัน ก่อน)
679 ADMIN 9 ตุลาคม 2562, 10:15:59
(5 วัน ก่อน)
74 ADMIN 27 กันยายน 2562, 15:42:17
(2 สัปดาห์ ก่อน)
2,441 Khun Ao 24 กันยายน 2562, 15:38:53
(2 สัปดาห์ ก่อน)
3,603 ADMIN 19 กันยายน 2562, 12:37:16
(3 สัปดาห์ ก่อน)
1,631 ADMIN 17 กันยายน 2562, 12:09:22
(3 สัปดาห์ ก่อน)
127 ADMIN 23 สิงหาคม 2562, 10:40:37
(7 สัปดาห์ ก่อน)
754 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 13:45:45
(15 สัปดาห์ ก่อน)
1,280 Khun Ao 29 พฤษภาคม 2562, 16:42:03
(19 สัปดาห์ ก่อน)
372 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(21 สัปดาห์ ก่อน)
477 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(36 สัปดาห์ ก่อน)
551 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(43 สัปดาห์ ก่อน)
945 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(45 สัปดาห์ ก่อน)
858 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(49 สัปดาห์ ก่อน)
10,766 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(135 สัปดาห์ ก่อน)