บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (13)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (16)   |   สูตรการผลิต (7)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (20)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (17)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (5)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (9)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
89 Pmfat_B 17 มกราคม 2561, 09:51:57
(3 วัน ก่อน)
26 SANIC2015 16 มกราคม 2561, 13:32:27
(4 วัน ก่อน)
194 SANIC2015 6 ธันวาคม 2560, 07:51:27
(6 สัปดาห์ ก่อน)
239 ADMIN 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
(9 สัปดาห์ ก่อน)
201 PONIE 24 ตุลาคม 2560, 15:32:23
(12 สัปดาห์ ก่อน)
738 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(12 สัปดาห์ ก่อน)
538 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(25 สัปดาห์ ก่อน)
367 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(28 สัปดาห์ ก่อน)
599 ADMIN 5 เมษายน 2560, 12:56:08
(41 สัปดาห์ ก่อน)
5,866 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(44 สัปดาห์ ก่อน)
807 Love Thailand 1 กุมภาพันธ์ 2560, 13:05:21
(50 สัปดาห์ ก่อน)
1,077 unknown[0] 1 กรกฏาคม 2559, 16:28:59
(81 สัปดาห์ ก่อน)
772 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(99 สัปดาห์ ก่อน)
1,684 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(117 สัปดาห์ ก่อน)
4,315 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(124 สัปดาห์ ก่อน)