บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (16)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (9)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (17)   |   สูตรการผลิต (10)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (24)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (22)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (7)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (11)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
201 Khun Ao 16 ตุลาคม 2561, 14:12:18
(1 สัปดาห์ ก่อน)
56 ADMIN 4 ตุลาคม 2561, 13:24:51
(2 สัปดาห์ ก่อน)
63 ADMIN 2 ตุลาคม 2561, 14:09:57
(3 สัปดาห์ ก่อน)
93 Thif 21 กันยายน 2561, 07:56:48
(4 สัปดาห์ ก่อน)
157 ADMIN 13 กันยายน 2561, 10:06:59
(5 สัปดาห์ ก่อน)
114 ADMIN 7 กันยายน 2561, 11:01:24
(6 สัปดาห์ ก่อน)
149 ADMIN 31 สิงหาคม 2561, 15:37:25
(7 สัปดาห์ ก่อน)
142 My angle 28 สิงหาคม 2561, 16:46:38
(8 สัปดาห์ ก่อน)
384 ADMIN 20 กรกฏาคม 2561, 13:20:23
(13 สัปดาห์ ก่อน)
2,048 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(17 สัปดาห์ ก่อน)
1,420 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(52 สัปดาห์ ก่อน)
887 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(67 สัปดาห์ ก่อน)
8,117 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(84 สัปดาห์ ก่อน)
2,293 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(156 สัปดาห์ ก่อน)
6,313 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(164 สัปดาห์ ก่อน)